Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

44 Inch Chest (2009)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
- Ce-i asta, Archie? - Piper de ap�. Regele supelor. - Gustos! - Ar putea con�ine �i p�r de pe piept. Urmeaz� "Panorama" dup� �tiri. Cu David Dimbleby, preferatul t�u. E mobilul meu. Scuz�-m�. Alo? Da. Col? Colin, ce s-a �nt�mplat? Alo? Bun�, Arch! Da. Col? Col! WWW:RADIOFUNN:RO Haide, nu po�i zace acolo pentru totdeauna. Hai, �nvesele�te-te! Ca �i cum nu s-ar fi �nt�mplat. La naiba. Gr�be�te-te. Urc�, pu�lama b�tr�n�. Ie�i! Sta�i jos! Concentra�i-v� la melcii vo�tri. Intr�, nenorocitule! Pu�lama... Ce cuv�nt oribil! - Crezi c� se descurc�? - O va face, �l va omor�. Trebuie, oricum. Are nevoie de ceva timp s� dep�easc� �ocul. - O va face, f�r� niciun dubiu. - Transmite-i salut�ri �i condolean�e. A�a voi face, Bigg. I le voi transmite. Meredith, nu? - �i Mal, Peanut �i cu mine. - Meredith... - Ce mai face Rosemary? - Nu �tiu, �ntreab-o. - Bun�! Ce mai faci, Rosemary? - Bine, cred. Merci c�-ntrebi. Are grij� de tine? ��i d� c�rna�i �i de toate? Pu�lamaua asta? Glume�ti? Dac� iau m�ncare de c�ine ieftin�, m� mu�c� de testicule. �nc�nt�toare. - Ne mai vedem, Biggy! Pa, Rose! - La revedere! - �n�eleg c� sufer�, dar s�-mi trag una... - �tiu, e o nebunie. Se mai �nt�mpl� �i necazuri. Trebuie s� le faci fa��. - Ce-�i mai face m�na? - S-o ia naiba. A vorbit cu mine la telefon asear� jum�tate de or�. M-a trezit. Era furios pe orice �i nu putea dormi. Era beat �i debita numai t�mpenii. Nu �tia unde se afl�. - �i eu am fost a�a. - Nu a�a, nu ca el, nu cum e Colin Diamond. Trebuia s�-l fi auzit. �mi repeta la nesf�r�it ce viseaz�. Ascult-o pe asta. Visa c� era �ntr-o cabin� telefonic�, care s-a dovedit a fi o p�s�ric�. - O ce? - Exact. P�s�rica ei, cu din�i. Nu, scuz�-m�. Stai s�-�i spun exact. Nu erau din�i, era dantur� fals�. - Din�i fal�i? - P�s�rica ei avea din�i fal�i! �i sare �i-l mu�c� de fese �i scrot, sco��ndu-i testiculele. �ncercam s� nu r�d, era miezul nop�ii. �n continuare se deschide o u�� �i intr� un penis. Da, ai auzit bine. Intr� un falus. Masiv. Dar nu al lui. Ghici al cui era? E complet bolnav... Apoi e �ntr-un avion, ia cina la clasa I. E �mbr�cat �ntr-un clovn cu un nas mare �i ro�u ca al lui Ronald McDonald. Dup� care vine �nso�itoarea de bord �i �ncepe s�-l bat� dup� ceaf�. ��i vine s� crezi a�a ceva? E al naibii de tragic. Are nevoie de ajutor. Trebuie s�-l supraveghem. - �mbr�cat �n clovn? - Da, �ntr-un afurisit de clovn. - E vodka veche de-a lui Peanuts? - Da. - E cam de multi�or. - Nu sunt invizibil. - Cine a spus asta? - E totul �n regul� cu tine, fiule? M� str�duiesc, Arch. M� str�duiesc. Niciodat� nu e u�or. - D�-mi naibii ceva de b�ut. - Da. Poftim. Brandy, prescrip�ia medicului. - La ce te ui�i? - E�ti printre prieteni. Nu face s� fie �i mai dificil dec�t este deja. M� auzi, Colin? Uit�-te la mine. Hai, prietene. Fii curajos! Da, trebuie s� fiu, nu? - Cum sun�... - Nu pot. �nc� nu-mi vine s� cred! Da, e incredibil. E un co�mar. Acolo sunt. - Unde naiba e b�tr�nul Peanut? - Aici! Aici este! - Ne �ntrebam unde-i b�tr�nul. - Aici sunt, la naiba. Da�i-mi ceva de b�ut. - Vrei s�-�i torn? - D�-ncoace! Pu�lama. - E �n regul�? - Sigur. Nu-i a�a, Colin? Adun�-te, pu�lamao. M� auzi? Adun�-te naibii! Nu po�i sta a�a. Ai fost o adev�rat� ru�ine asear�. �n seara asta nu ne mai purt�m cu m�nu�i. Demonstreaz� c� ai coloan� vertebral�. E�ti b�rbat, poart�-te naibii ca atare! Urmeaz� s� fac� �i asta. Afurisitul de sclav s-a ridicat, �i-a �nfipt m�na �n piept lui, i-a smuls inima �i a aruncat-o �n st�p�nul s�u. S-a eliberat de sclavie, pu�lama! - Ai dreptate. - Fii sigur c� am. Cei puternici vor mo�teni P�m�ntul, nu cei afurisit de slabi. - A�a, spune-i. - Nu cei afurisit de slabi! �n fine. Trebuie s� termin�m ast� sear�, m�ine sunt ocupat. Trebuie s�-�i ignori naibii restul angajamentelor. Asta are prioritate maxim�. E �nainte de toate. P�n� nu rezolv�m asta, nimeni nu va face altceva. Cu asta ne ocup�m! Aici. Acum. - Unde naiba e Meredith? - �nt�rzie. �nt�rzie? Nu exist� un asemenea cuv�nt. Dac� Brighton Billy prindea pe cineva �nt�rziind, l-ar fi b�gat �ntr-un sac cu un �arpe, un coco� �i un c�ine, - �i l-ar fi aruncat �n lac! - �nc�nt�tor! A�a f�cea! Crede�i-m�, c�nd i se punea pata, a�a f�cea. Nu se r�zg�ndea niciodat�. Era imperturbabil. Imperturbabil. Era ca un munte. Un afurisit de colos. - M� auzi, Colin? - Nu-mi vine s� cred... Vrea cineva ceva de ron��it? - Ai �nt�rziat! - D�-m� �n judecat�. S�-mi trag una... Deja vu! - ��i plac? - Gura. - Ce se �nt�mpl�? - Ca de obicei. Cum te sim�i azi, Colin? Ar��i �ngrozitor. N-are nimic. E al naibii de puternic. Ce bine! De�i nu prea pare. Se simte mai bine dec�t asear�. Meredith, Biggy Walpole a �ntrebat de tine azi diminea��. Da? Ciudat. M� ur�te. - Te ur�te? Nu p�rea s� te urasc�. - E homosexual? - Nu sunt sigur. Este, Arch? - Biggy? Nu prea cred. Arch nu prea crede asta, Peanut. - Cu ce era �mbr�cat? - Cu o jachet�. - Am un sentiment... - O jachet�? - Din stof�. - Simt ceva. N-am f�cut dec�t s-o iubesc. Poate c-am iubit-o prea mult. Poate de asta. Liz? Eu sunt. Am ajuns acas�. Uite ce daruri �i-am adus! Avril iar a dat-o-n bar�. E inutil�. Era s� rat�m v�nzarea unui Jaguar XKR. S�pt�m�na trecut�, a unui Saab. Acum a unui Jaguar. Am avertizat-o verbal. Dac� nu-�i revine, �i mut biroul �n dos. Liz, iubire, ce s-a �nt�mplat? Lizie. Ce este? care e problema? Ce s-a �nt�mplat? - Colin... - Ce s-a-nt�mplat, scump� Liz? - �mi pare foarte r�u. - Pentru ce anume ��i pare r�u, Liz? - Regret, Colin. - Am auzit. Ai mai spus asta. Ce regre�i? M� sperii, Liz. - Am cunoscut pe altcineva. - Poftim? - Glume�ti. - �mi pare r�u. Altcineva? Nu �n�eleg. Abia am intrat pe u�� �i acum... acum... Ai cunoscut pe altcineva? �tiu la ce v� g�ndi�i. "Bietul Colin! E patetic." Pute�i s-o spune�i. Suport. Pute�i s� v� c�ra�i. C�ra�i-v� de aici. Scuza�i deranjul, dar serviciile voastre nu mai sunt necesare. Idio�i care r�d de mine... Poate c� ar�t groaznic, dar nu sunt idiot. Nu, Liz e cea idioat�. Ce �tii tu despre ea? Ce �tii tu despre cum e s� fii �nsurat? - �nc� locuie�ti cu maic�-ta. - Calma�i-v�! Prin urmare, iubitul e ucis. Prin urmare, �i ea trebuie ucis�. Cum s�-i faci a�a ceva unui om? Sfinte Sisoie, a�a ceva e de neiertat �i deplorabil! Uita�i-v� la el! Unde e? Nici m�car nu e prezent. E altcineva. O am�r�t� de umbr� a ce era. O umbr� trist�. Te dor ochii privindu-l. Te face s� pl�ngi. Vor suferi! Vor trebui s� sufere! E o promisiune. Vor suferi naibii! �mi pare r�u, Arch, nu �tiu ce spun, mi se... Nu-i nimic, amice. Nu-�i bate capul. E de �n�eles. Asta te va �nveseli, Colin... Ghici c�t am c�tigat asear�! - Ghice�te. - C�t ai c�tigat? C�nd am plecat asear�, trepidam. Mergeam la The Buckingham s� beau ceva rapid. Nimeni n-a vrut s� vin�. Ghici cu cine m-am �nt�lnit. Cu Tippi Gordon. Era trotilat c�t casa. Avea pupilele dilatate c�t farfuriile. "Ai bani pentru o sear� �n ora�?" Mergea la Grenadier �i m-a invitat s� merg cu el. "Voi avea o fr�nghie de m�rimea unui Toblerone. " - "Uite aici, �mechere." - Bag�-�i nasul �n aia. - C�t ai c�tigat? - 40,600 lire. S�-i trag una! Sfinte Sisoie! - Cum ai reu�it? - Am f�cut un pariu. Am pariat 5000 c� Tippi nu poate c�tiga 6000 �ntr-un minut. - Ba pot. - �ncearc�. A mizat 6000 pe negru. "Ro�u! Drace! Dublu sau nimic?" A mizat pe negru. Negru! Haide! - Ro�u? Fir-ar! - "Dublu sau nimic?" - A mizat pe negru. - Haide! - Haide! - "Ro�u ca p�s�rica!" Dublu sau nimic pentru a treia oar�. Numai c� de data aceasta a mizat pe ro�u. Haide! Haide, la naiba! - Negru! - "O p�s�ric�! O p�s�ric�!" - Meredith. - "Tu e�ti o p�s�ric�." "Uite-�i cei 40000. Mul�umesc frumos. La revedere!" Eu am pariat 400 la Blackjack �i am c�tigat. Minunat. �ase la patru. Am cinat. Fileu de vit� cu cartofi. Ultimul pahar a fost de Calvados. Am plecat acas�. Am luat un taxi peste pod, i-am dat 50 de lire �oferului. Am b�ut o ciocolat� cald�, mi-am luat pijamaua �i m-am b�gat �n pat. Nu-i minunat� via�a? Ai fost la un bar de homosexuali? Nu, Peanut, merci pentru amabilitatea de a �ntreba. N-am mers la Clayton. Nu asear�, �ns� voi merge disear� s� caut ni�te masculi. Te deranjeaz�? - Nu �ncepe�i. - S� �i-o bagi sub coada altuia! Peanut, nu te prive�te ce fac eu ce cei 20 cm ai mei. E dezgust�tor! Un b�rbat cu un alt b�rbat... - Bine, ajunge. - Sc�rbos ca naiba! Te-am iubit prea mult. Aici am gre�it. Te-am �ndep�rtat, te-am �mpins �n bra�ele altui b�rbat, asta am f�cut. Cred c� merit asta. Cine ar fi crezut c� po�i iubi prea mult pe cineva? Nu �n�eleg cu ce am gre�it. ��i va fi dor de mine. Ai f�cut o gre�eal�, dar chiar ��i voi lipsi. Peste vreo dou� zile, vei regreta. Ce pierdere! C�nd vei realiza ce prostie ai f�cut, �i c�t de impulsiv� �i feminin� ai fost, te vei �ntoarce cu coada �ntre picioare, rug�ndu-m� s� revin. Dar o voi face? Nu. Nu. Nicio �ans�. "Stai o clip�, Colin. Stai a�a, b�iete." "Acum te min�i singur. Bine�n�eles c-o vei reprimi." Te primesc �napoi, Liz. Te iert. A�a fac cei ce se iubesc. Se iubesc prea mult, se ador�. Rela�ia noastr� nu func�ioneaz�. Cel pu�in, nu pentru mine. Nu func�ioneaz� de mult timp. Asta pentru c� nu te-ai influen�at, Liz. Iubirea e ca o gr�din�. Pentru a o p�stra frumoas�, trebuie plivit�. Tu nu ai f�cut asta, Liz. E�ti o iubit� lene��, Liz. Iar acum, gr�dina e plin� de buruieni. A devenit o jungl�. Ne-am r�t�cit �n jungl�, de asta nu ne mai z�rim. Eu nu simt asta, Colin. Nu simt acela�i lucru. Vreau s� plec. Atunci car�-te naibii. M� descurc eu, egoist� nenorocit�. Nu te voi opri. Ia-�i catrafusele tale, dar pe ale mele las�-le. Car�-te, p�s�ric� nenorocit� �i tr�d�toare! Te ur�sc! - M� mai faci �n multe feluri? - E�ti o vac� obraznic� �i infidel�! Ai supt falusul altui b�rbat, iar acum n-am voie s� te �njur? - Cine e? - Conteaz�? Cine e? Spune-mi cum �l cheam�, vreau s� �tiu. - E doar un tip. - Doar un tip? Doar un tip. Nu un tip. E doar un tip. E o pu��. O s�-i tai penisul c�nd �l prind. - �nceteaz�, Colin. - A�a, ia-i ap�rarea "tipului". Uite ce ��i promit. O s�-i jupoi carnea de pe fa�� �i o s� �i-o bag �n po�et�. Gata, ajunge. Plec. Vorbim mai t�rziu. Unde crezi c� pleci? Nu pleci nic�ieri. Crezi c�-mi po�i spune a�a ceva �i s� pleci? �mi activezi o bomb� �n craniu �i pleci? Nu se poate. Spune-mi naibii cum �l cheam�. I-am dat una peste ochi. S-a dus cu capul de tocul u�ii. A c�zut uit�ndu-se la mine. - Bun b�iat! - Nu sunt bun, nu sunt bun, nu sunt bun. I-am dat a�a tare, �nc�t �i cl�n��neau din�ii. Z�cea acolo, dar nu se uita la mine. I-am spus: "Spune-mi ce afurisit de nume are." Dar refuza s� m� priveasc�. - Dac� putea, o f�cea. - �i era ru�ine. Am luat-o de g�t �i o loveam. O loveam, "spune-mi", o loveam, "spune-mi cum �l cheam�." - �i mi-a spus. - Pur �i simplu? - Bastard obraznic! - Ce porc tupeist! Pur �i simplu Direct �n inim�. Direct �n inim�. Ai auzit ce ai f�cut, pentru ce e�ti responsabil? E�ti m�ndru de tine? S-a meritat? - Toat� durerea asta... - Te-ai culcat cu so�ia lui. Te-ai culcat cu so�ia lui, porc nenorocit... Te-ai culcat cu so�ia lui, pu�� bleag�... Cu so�ia altuia... E�ti t�mpit, pu�oiule? Nu te culci cu nevasta altuia, altfel se termin� a�a. A�a se termin�. M� auzi? M� ascul�i, rahatule? - Trebuia s� i-o pui nevestei tale. - E�ti �n belea p�n� peste cap! E�ti �n cea mai grav� situa�ie �n care s-ar putea afla cineva. C�nd vrei s-o facem, Col? E timpul s� termin�m cu asta. La ce te g�nde�ti? Haide, sunt preg�tit. Ce spui? Da sau nu? Col? Tu decizi, tu e�ti cel �n�elat. - E timpul, Colin. - Scoate-l naibii de acolo. Deci? Trebuie s-o g�sesc. Nu te uita la mine. - C��i ani are Liz, Arch? - Are 42 de ani. Adic� 44. - Arat� bine pentru 44 de ani! - Tu de unde �tii? Peanut, vrei s�-�i plesnesc fundul osos? Superb� femeie! Fermec�toare, proasp�t� �i radiant�! Nu te �n�eli. - Un chip dr�g�la�. Ce p�cat... - Frumos. Ar putea fi oriunde! Nu, era Tommy Yardley. Gr�sanul. El nu �tie s� �noate. - Asta nu l-a �mpiedicat. - Beard? Da, el e. - Nu. La cine te g�nde�ti? - Faraday. A murit de mult. Faraday. Era de treab�. - Un gigant prietenos. - N-avea dec�t 1.62 m. I-am pus-o �n anii '80. Era un uria� prietenos. - N-am �tiut. - Acum �tii! Era foarte timid. �mi pl�cea. Doar nu-i pu�lamaua la care m� g�ndesc. Cel urecheat. - Care mirosea ur�t. - Acela e Dougie Clark. Bomba �mpu�it� uman�. Am un os pentru el. - Dar nu te po�i apropia suficient, a�a-i? - Nu f�r� masc� de gaze. Nu �tie de cad�? Inven�ia care se nume�te cad�. - Imagineaz�-�i ce-i sub prepu�ul lui. - Te rog, mi se face r�u. Nu mi-a� face s�rb�torile acolo. Nu-i ca �i cum nu ne-am fi pus-o. Am f�cut-o joia trecut�. A fost ideea ei. A fost pentru ea, nu pentru mine. Dar nu despre asta-i vorba. E vorba despre apropiere, despre a fi un cuplu normal. De ce s� fi renun�at la tot? Ce risip� de timp �i energie! A fost din vina mea? C�s�toria ar trebui s� �nsemne ceva. Altfel care naiba ar fi sensul? Sunt 21 de ani afurisi�i! A sp�lat toate �evile. Ce vor spune oamenii? Eu ce le voi spune? Ce le voi spune copiilor? La naiba. "Bietul meu copil, m�-ta e o curv�. " Nu pot face asta. Nu pot respira. - Vorbesc serios. - Colin, �nceteaz�. Nu pot s� respir. E un atac de panic�. Calmeaz�-te, va fi bine. - Respir�. - E �n regul�? - Ce jenant! Adun�-te, pu�lamao! - Ajutor! Colin, uit�-te la mine. Uit�-te la mine. - Asta e. Asta este. - L-ai calmat, Meredith. N-ai nimic, prietene. N-ai nimic. A�a, ia-o u�or. S� fiu al naibii! Ascult�-m�. Te sim�i bine, da? Ascult�-m�. E�ti un om bun. Ai auzit? S� nu ui�i niciodat�- �ine minte asta. N-ai gre�it cu nimic. Oamenii te-au tratat gre�it. �ine minte asta. Exist� oameni de genul craiului t�n�r de acolo... U�urel. Se afl� aici pentru a te testa. S� te fac� s� te �ndoie�ti de tine �nsu�i, s� te ur�ti. S�-�i dea via�a peste cap, �ns� �n astfel de momente afli cine e�ti. - �n�elegi ce-�i spun? - Da. Ascult�-m�. Nu m� dezgu�ti. Nu e�ti nici patetic, nici slab. E�ti normal �i uman, iar oamenii sufer�. - Am dreptate? - A�a este. - Tu ai suferit la fel? - Eu? Nu, eu am noroc, sunt diferit de tine. Eu nu am acelea�i tr�iri cu tine. Nu iubesc ca tine. Poate ar trebui s� fiu familist, dar nu sunt. Pentru mine sexul e sex, nici mai mult, nici mai pu�in. Rece, tare, obscur, asudat, rapid, excesiv. Dup� ce m� descarc, plec din camer�. �mi iau haina �i plec din camer�. F�r� mul�umiri �i recuno�tin��. Plec �i nu m� mai �ntorc. Dar �mi permit asta, sunt carismatic. Oamenii sunt �nnebuni�i dup� mine. Poate sunt la�, dar am ales s�-mi tr�iesc via�a f�r� �ncurc�turi. Le caut, le excit, m� culc cu ele �i le uit. �ns� tu ai altfel de calit��i, Colin. Dar asta te face s� fii tu. E�ti mai afectuos �i mai grijuliu. Capacitatea ta de a iubi te face s� fii vulnerabil. Ar trebui s� fii m�ndru de asta. �nseamn� c� ��i pas�. - M�ndru? - M�ndru! A�a ar trebui s� fii. - De ce? - Pentru c� a�a ar trebui s� fii. Fii m�ndru, pu�lama mic�, ai pu�in� m�ndrie! Tu ce ai face �n situa�ia mea? Mi-a� stabili priorit��ile. - Dac� era cazul meu, era mort deja. - Da, dar dac� erai �n locul meu? - E o mare �ncercare pentru mine, Colin. - Te rog, �ncearc�. A� da cu banul. Cap, �l jupoi de viu, a�a a� face. - �i dac�-i pajur�? - Asta-i partea dificil�, Colin. Nu, nu pot face asta. Cum a� putea face asta? S�-l las s� plece? Nu, nu pot face asta. Atunci s� sper�m c�-i cap. Cine are o moned�? E�ti un tic�los nenorocit, nu-i a�a? - Sunt? - Am doi b�nu�i. Stai, Colin. Pun pariu c�-i cap. �i eu. �i eu spun la fel. - Tic�losul naibii... - Haide, Colin. Ai str�ns-o de s�ni? - Cum a fost? - Ai f�cut-o ca un b�rbat? I-ai ridicat fusta �i te-ai strecurat �n chilo�eii ei? - Craiule, �i-a m�ng�iat falusul? - Nud, �ntins pe pat? - Ai disp�rut �n ea? - Pun pariu. Coperfield. David Coperfield. - Ai folosit o banan�? - Iisuse! - Care-i secretul? Old Spice? - Ai �mpro�cat-o toat�? - A�a mai zic �i eu, devii ciudat. - Da, du�ul de aur. Lumea erotic� a lui Jacques Cousteau. Cum a fost? V-a�i privit? "Te iubesc! Te m�ri�i cu mine?" "Sunt al t�u pentru totdeauna." Prostii. Ai p�truns-o �n fund? Kama Sutra? 69? - 99 e �nghe�ata. - Linsul. Linsul. - Lubrifiant! - Frumos �i u�or. - Cuceritorule! - Cretinule! - Pu�oiule! Ai intrat? - Pozi�ia misionarului? - �ntre s�ni? - Asta pare dr�gu�. - Ce cuv�nt folosea�i? - Sus sau jos? Pe spate? E�ti un juc�tor, nu? E Casanova anilor 1900 �ntr-o pung� de plastic. - O adev�rat� canalie. - A�i folosit lum�n�rele? - Au folosit? - Da? La naiba! - Nu pe boa�e. E groaznic! - E o ma�in� de iubit. E mam�! E mama cuiva, idiotule! Are copii! E so�ie! Nu-�i poate suge �ie falusul! Are un so� �ndurerat! El e! El e Colin. - L-ai distrus! - N-a mai r�mas nimic din el. L-ai f�cut praf, distrusule. Aia a fost so�ia lui, t�mpitule. Aia a fost Liz, aia a fost Liz a lui, t�mpitule. D-na Diamond. D-na Colin Diamond. - O femeie m�ritat�, idiotule! - Iar tu e�ti un afurisit de chelner! Un afurisit de chelner francez! Idiotule! Nenorocitule. O s�-�i par� r�u. Ai crezut c� ieri era ceva. Ast�zi o s� fie ceva diferit. Ieri nu a fost nimic. Ai ie�it la un bar, ai b�ut ceva. Trebuia s� fii acas�, s� te ui�i la televizor s�-�i vezi de via��. �n loc s� te duci la bar, s� te distrezi, s� bei �i s� dansezi. E�ti un am�r�t. �ncuiat �ntr-un afurisit de dulap?! Vorbe�ti ca o p�pu��, ca o juc�rie nedorit�, idiotule. O s� termin cu asta. Spune-�i rug�ciunile. Vreau s� fiu singur cu el. Este o idee bun�? Da, �n regul�. O s� v� l�s�m singuri pu�in timp. De ce nu? O s� fum�m o �igar� pe sc�ri. S� nu �ndr�zne�ti s� devii sentimental. S� nu �ndr�zne�ti s� devii sentimental. S� nu faci asta. M-ai auzit? Dac� �l ucizi rapid e�ti un cretin. Ai �n�eles? - Peanut? - Aminte�te-�i c� �i-a regulat so�ia. Foarte �ncet. Nu te gr�bi. G�nde�ti, nu-i a�a? Sub punga aia stupid�. ��i aud creierul �ngrijor�ndu-se. Las�-m� s� ghicesc la ce te g�nde�ti. �n afar� de evidentul: "Dumnezeule, ajut�-m�". B�nuiesc c� te g�nde�ti: "De ce sunt �nc� �n via��?" Este adev�rat? A�a este? D� din afurisitul de cap dac� este adev�rat. Mul�umesc. O s�-�i spun de ce tr�ie�ti �nc�, dar asta r�m�ne �ntre noi. Vezi tu, am o dilem�. Este o prostie s� nu, s� fii mort este ceea ce vreau... Vreau s� fii mort, cred c� �mi datorezi asta. Pentru c� asta mi-ai f�cut tu mie. M-ai ucis naibii. Dar c�nd o s� fii mort... ea, Liz m� va ur� pentru totdeauna. Sf�r�it. Pe de alt� parte, dac� te las s� tr�ie�ti... Ei bine, poate eu �i cu Liz putem... Cine �tie? Cine naiba �tie? �tii, nici m�car nu �tiu cum ar��i. Totul a fost pu�in �n cea��. Seara trecut� nu puteam s� v�d nimic din cauza furiei �i dezam�girii. S� m� uit la tine. E�ti un b�iat ar�tos. �n�eleg de ce a fost atras�. Da, t�n�r, bine f�cut. Sexi. Sper c� nu te superi c� spun asta, asta este evident. Este un cli�eu. La ce naiba s-a g�ndit vaca aia proast�? Nu �tii nimic despre ea. Pun pariu c� nu d� v�nturi �n fa�a ta, nu-i a�a? Nu-i a�a? Nu, cred c� nu. Nu este romantic. Tu ��i dore�ti doar parfumul dragostei, magia... Am ve�ti pentru tine, fiule. Asta nu este dragoste. Dragostea �nseamn� munc� mult�. Dragostea poate �nseamn� crim�. Dragostea �nseamn� s� te ui�i la ceea ce vrea ea s� priveasc� la televizor. S�-i aduci ziarul �i cana de ceai �ntr-o diminea�� �nsorit� de duminic� �i s-o �ntrebi cum se simte. S�-i spui: "Ai dreptate, Liz, am gre�it". Ar putea s� o deranjeze asta. Dar trebuie s� supor�i asta, pentru c� ea este "Regina"... iar tu ai fi cel mort. �i ce dac� g�te�ti cina �i nu ��i mul�ume�te? Nu f� asta dac� a�tep�i mul�umiri. Nu din cauza asta trebuie s� o faci. Da, a uitat de tine �n ultimii cinci ani... Dar apoi �ntr-o zi, din orice motiv, naiba �tie de ce, te ridici �i te duci cu o cheie �n m�na s� repari chiuveta, �i z�mbe�ti. Pentru c� �tii c� o s� �i fac� pl�cere. �i dac� nu observ�, nu conteaz�. Chestiile astea, repara�iile sanitare... constituie �ntre�inerea c�s�toriei. Nu este vorba de... de realitatea vie�ii. Asta este dragostea. Nu este u�or. Nu a zis nimeni c� va fi u�or. Este o munc� grea a naibii. Dar �tii? Dragostea poate fi... frumoas�. �ntr-o zi vei fi �n baie b�rbierindu-te �n fa�a oglinzii cu s�pun pe fa��. �i o vezi c� se apropie. Las� o pereche de chilo�i la uscat. �i c�nd pleac�, ��i z�mbe�te. Aproape c� nu este un z�mbet, dar totu�i un z�mbet. Asta �nseamn� totul pentru tine. Totul. �ntregul afurisit de Univers. Eu sunt un tip de mod� veche. Ca o leb�d�, un singur partener pe via��. Apoi vii tu �n blugii t�i str�m�i �i strici totul. Mi-ai stricat afurisita de via��! M-ai umilit, m-ai pus �n genunchi, m-ai degradat. Nenorocitule. Nenorocitule! Dragostea �nseamn� s� dai �i s� prime�ti. S� dai �i s� prime�ti. Tu mi-ai luat ce trebuia s� primesc. O s�-�i dau naibii un pumn �n figur�! Nenorocitule! Am pl�ns seara trecut�, din cauza ta. Am pl�ns �ntreaga noapte. Am pl�ns naibii �ntreaga noapte din cauza ta. Uit�-te la mine. Uit�-te la mine. Uit�-te la mine, nenorocitule. Uit�-te naibii la mine. Uit�-te la mine, nenorocitule. Uit�-te la mine, nenorocit afurisit! Uit�-te la mine! Ce mai face mama ta, Arch? Bine, mul�umesc. Face bine. M-am speriat pu�in s�pt�m�na trecut�. A c�zut din pat �n mijlocul nop�ii. Nu am auzit-o. Am g�sit-o diminea�� dormind pe jos. M-am speriat groaznic. Dar este �n regul�. Doctorul a spus c� lucrurile astea se mai �nt�mpl�. - Este rezistent� mama ta. Va tr�i ve�nic. - Da, va tr�i mai mult ca mine. Cu siguran�� �i-l aminte�ti pe Samson? �i-l aminte�te cineva pe Samson? - Cel care avea un magazin cu animale? - Nu, cel din Biblie. Un om puternic. Nu mi-a pl�cut niciodat� Victor Mature. Oliver Reed este mai bun. Dumnezeule, ce spate mare. - �i este dor de femeia lui. - Burt Lancaster, grozav. - Se �ndr�gostise de femeia aia. - �i Paul McCartney, destul de ciudat. - Acum este Sir Paul, nu-i a�a? - Hedi Lamarr. - Te rog, vrei s� m� la�i s� vorbesc? - Ea a fost. �n film. Hedi Lamarr. �n film, da. Este o nenorocit�. - Delilah? - Da, o t�rf�. Avea un p�r lung frumos, a�a cum purtau vedetele pe vremurile alea. Din el �i avea puterea. �ntr-o sear� l-a drogat. I-a pus o po�iune �n b�utur�. A ame�it �i a c�zut pe podeaua de marmur�. Ea a plecat �i s-a �ntors cu o foarfec�. �l tunde. Diminea�a urm�toare c�nd s-a trezit �i s-a dus la baie s� se spele, s-a uitat �n oglind�, s-a v�zut �i a �nnebunit. <i>�i-am luat for�a, Samson.</i> S-a �ntins dup� sabie �i a observat c� nu o putea ridica. For�a lui era �n p�rul lui, �ti�i? Nu a mai putut s� �in� �n m�na nici m�car o afurisit� de periu�� de din�i de atunci. Via�a lui era groaznic�. Distrus�. I-au scos ochii, l-au orbit �i l-au �ntemni�at. Doar cu ap� �i p�ine. Muncea ziua �ntreag�. Via�a lui era groaznic�. �ntre timp, vede�i, p�rul �ncepea s�-i creasc� la loc. Devenea puternic. Ea venea s�-l viziteze, �ncerca s� �i cear� iertare, dar pe el nu-l interesa. Ei bine, poate �l interesa. Oricum... �n momentul �sta p�rul �i crescuse peste urechi. For�a �i revenea, �ncet dar sigur. C�nd urma o mare petrecere �n templu, el era preg�tit, abia o a�tepta. Era plin de dorin�� de r�zbunare. Dar era legat. Nu avea arme, nimic. Era legat �ntre dou� coloane mari. Ni�te coloane foarte mari. To�i invita�ii r�deau de el, �l strigau �n diferite feluri. S-a g�ndit: "Bine, duce�i-v� naibii. Lua�i din asta". �i cu m�inile goale... doar cu m�inile goale a �nceput s� �mping�, gem�nd �i �mping�nd p�n� ce funda�ia a �nceput s� se crape. �i s� se f�r�me. V� spun eu, pe vremurile alea construc�iile se f�ceau puternice, erau f�cute s� dureze. �i cu un ultim �mpins puternic a d�r�mat �ntreaga construc�ie la p�m�nt. - A ucis mul�i dintre ei. - �i pe el �nsu�i. �i pe el. Nu �i mai p�sa �n acel moment de el, nu? �i toate astea din cauza... Toate astea din cauza... Toate astea din cauza... Toate astea din cauza unei femei. E�ti con�tient c� ai ejaculat pe c�s�toria mea? Observa�i c� prizonierul a dat din cap. Cum pledezi, vinovat sau nu? �sta este un p�cat. �nainte s� d�m sentin�a ai ceva de spus �n ap�rarea ta? Nu. Lua�i-l de aici. Colin! Colin. �tiam c� va veni. Hei, Romeo, lucrurile �ncep s� se �ndrepte. A sosit cavaleria. Nu miro�i asta? - Nenoroci�ilor. - Asta nu-mi place. O femeie �njur�nd. Nu �i st� bine. - Ar trebui s�-�i spele gura cu s�pun, nu? - R�de naibii de noi. - Sunte�i foarte m�ndrii de voi, nu? - �nc� nu, dar vom fi. - Ce i-a�i f�cut? - �i-a f�cut singur r�nile. - Da, �i le-a f�cut singur. - Este masochist. - Ce? - Masochist. �tii ce este un masochist? - Masochist! - Nu mai rosti cuv�ntul �la, te rog. - Mal, ai un foc? - Ce? Sigur. - Ce faci? - �i aprind �igara. D�-i doar bricheta. - Nu trebuie s� i-o aprinzi tu. - Mul�umesc, Mal. Liz, s�-�i spun ceva amuzant. S�pt�m�na trecut� am fost s�-mi cump�r o pereche de pantofi pe Bond Street. Am intrat �n magazin �i am ar�tat perechea pe care o vroiam din vitrin�. Mi i-a adus �i i-am �ncercat. Erau minuna�i. Probabil �ip�tori pentru voi, dar mie �mi pl�ceau. Am �ntrebat c�t costau. 444 lire. Am num�rat banii, dar v�nz�torul era pu�in cam prea aproape de mine. A�a c� l-am dat �napoi pu�in �i am spus: "C�t spuneai c� cost�?" Mi-a repetat: "444 lire". I-am spus: "�tii ceva? ��i dau 500 de lire pe ei". A spus: "M� duc s� aduc cutia", dar l-am chemat �napoi. "Las� cutia", i-am spus. "Pune-i �ntr-o pung� de h�rtie". "Sigur" a spus. - �tiu c� m� ur�ti. - Minuna�i pantofi. S� te ur�sc? Nu este ur� aici. Nu �n �nc�perea asta. - útia sunt pantofii? - Astea sunt cizme. Eu vorbeam de pantofi. Vrei s� bei ceva, Liz? �mi pare r�u, nu avem pahare. Te deranjeaz� s� bei din sticl�? - Toarn�-i-l �n fund. - Peanut... �mi cer scuze pentru asta. Nu era necesar. �l ier�i? - De ce i-ai dat 500 de lire pe pantofi? - Nu ai �n�elege niciodat�. Nu, nu �n�eleg. - Se d�dea mare. - Nu, deloc. Este adev�rat? Este adev�rat, Liz? - Ce s� fie adev�rat? - C� e�ti �ns�rcinat�? - Este? - Ar putea fi, Col.. - Un bastard micu�. - Taci, idiotule. Dac� este adev�rat, vii la mine acas�. Treci �n baie, bei o sticl� de gin, �i Agnes a mea o s� se ocupe de asta. Cu un umera� de haine! Nu este chiar un spital privat, nu? A�a se face. Pentru ce ai f�cut unui b�rbat. Te enervezi prea tare. Se enerveaz� prea tare, Colin. - Dac� nu l-ar deranja-o, a� droga-o. - Cum o droghezi pe Agnes de ani de zile? T�rf�! Vorbe�ti ur�t de mine? Tu? Este scandalos. Colin, bate-o s�-i �ntre min�ile �n cap. - Dac� nu o s� faci tu ceva, o s� fac eu. - Ce? S� faci pe tine? Cum �ndr�zne�ti? O s�-�i mut fa�a. Nu sunt... - Haide, atunci. Ce mai a�tep�i? - Colin! - Nu f� asta. Nu te ridica la ea. - Ce? Da, ai dreptate. De ce s�-i dau satisfac�ie? Nu a� da nicio batist� pe ea. Tom Cruise nu prea spune multe, nu-i a�a. �ine capul �n jos sper�nd c� asta va disp�rea. Ei bine, nu va disp�rea! Fa�� de pe�te, se uit� la tine. Acum se uit� la mine. Acum se uit� din nou la tine. Vezi cum trece de la dragoste la ur� �ntr-o frac�iune de secund�? - Tipic. - Haide. Prive�te-o. Prive�te-o cu dragoste. Hei, rahatule, m� ascul�i? Vorbesc singur? - Uit�-te la ea. Prive�te-o, nenorocitule. - Adulterii! - Uit�-te la ea. - Nenorocitule. - Opri�i-v�. - Taci. Prive�te-o. Apropo, o mai iube�ti? Uite r�spunsul. Cred c� putem lua asta drept un "Nu". Ei bine, am �nv��at ceva. Frica este mai puternic� dec�t iubirea. - �tiam asta. Toat� lumea �tia asta. - Serios? - Ar trebui s� vad� asta? - Nu poate s�-i plac� asta. La fel de bine ar putea s� �i-o trag� �n fa�a lui. Da, are dreptate. Nu vrei s�-�i vezi so�ia av�nd grij� de un alt b�rbat �n felul �sta. - Astea sunt chestii de f�cut �ntre so�i. - Este minunat, nu? Despre ce vorbe�ti? Este ur�t, hidos �i pornografic. Este ca o pictur�. Iubitul fiind �ngrijit de c�tre Liz �n timp ce Colin prive�te. Ca o pictur�. Cred c� o s� pictez c�nd m� duc acas�. - �i o s� i-o dau mamei lui Archie. - Taci. - S�rmanul nefericit. - E�ti �n regul�, Col? - M� simt bine, Archie. - Ce? - Eu sunt Archie. - Eu sunt Mal. - Iar eu nu sunt Colin. - Interesant. - El a plecat. - Unde? - Unde ai plecat, fiule? - Nu este niciun Colin. Nu exist� un asemenea tip, o asemenea persoan�. Vi-l aminti�i pe Colin, nu-i a�a? Desigur c� da. Este bun, amabil. Vrea binele tuturor. Un familist, m�ndru. Copiii lui, casa �i so�ia lui. Obi�nuia s� o fac� s� r�d�. O r�sf��a, o adora. L-ai cunoscut pe Colin, nu-i a�a? Asear�, ��i aminte�ti? Cu siguran�� l-ai cunoscut. So�ul, Colin. Da, desigur, i-a regulat afurisita de so�ie, nu-i a�a? I-a regulat afurisita de so�ie. - Tu nu ai vrea? - Ce ai spus? Ce a spus? Am spus c� dac� �i-a� da cea mai mic� �ans� �i tu a �ncerca s� m� regulezi. - Nu, acum nu a� �ncerca. - Atunci c�nd? Niciodat�. Haide. Ce este asta? Pentru Dumnezeu, ce �nseamn� asta? Ce naiba �nseamn� asta? Nu. Nu f� asta, Col. Nu este corect. Ce vrei s� faci, s� m� pui �ntr-un afurisit de dulap? Nu intru acolo. Refuz s� intru �ntr-un afurisit de dulap. - Bine? Asta m-ar face s� ar�t ca un... - Cum? Uite, este frumoas�, sexi �i arat� bine. �i afurisitul de Meredith poate spune asta. Trebuie s� fii orb s� nu observi asta. Complet idiot. Uite, Colin, evident e�ti sup�rat de ceva. - I-am aprins doar �igara. - �i-am spus, eu nu sunt Colin. Da? Iar eu nu i-o trag lui Liz. El face asta. La naiba. La ce te ui�i, francez nenorocit? Te crezi superior? Taci. Taci �i �nchide ochii. �nchide-�i naibii ochii! O s� vii cu mine. Asta este. Am ajuns. Dormitorul principal. Zugr�vit de cur�nd. Aici este patul. Vezi? Aici sunt cearceafurile. Acolo este baia... Nu-�i face griji. �tii toate astea. Nu pentru asta e�ti aici. Aici este... Aici. Prive�te. Prive�te aici. Sertarele astea sunt pline de comori. Comori mai mari dec�t ai crede naibii. S� ne uit�m �n�untru? Da, ar trebui naibii. Ce este asta? Sunt chilo�ii ei. Moi �i calzi. Frumo�i. O s� �i punem �napoi. Ce este �n asta? Asta pare interesant. Bingo. Vezi asta? Vezi? �tii ce este asta? Nu? Este un contract. Un contract de c�s�torie. �tii ce scrie �n el? "Domnul �i doamna Colin Diamond." Negru pe alb, la fel de clar precum nasul t�u spart. "C�s�tori�i prin lege �n fa�a Domnului." Nu exist� sc�pare. Trebuie s� accept�m asta. �tii ceva? S� punem asta deoparte. Ce altceva mai avem aici? Omule�ul din v�rful tortului de nunt�. Nu arat� prea elegant �n costumul lui. Asta sunt eu. At�t de mic m-ai f�cut s� m� simt. O s� �l pun �napoi �n sertar acum. Acolo unde este �n siguran�� fa�� de tine. - Ce s-a �nt�mplat, Meredith? - Eu nu sunt Meredith. Este co�marul t�u, Col. Eu sunt doar �oferul. Sunt pe alee, lustruindu-�i Rolls Royce-ul. �mi pot da seama c� m� prive�te. M� cerceteaz� prin uniforma mea gri, dar nu am s� m� �ntorc la ea. Cred c� o s� fumez o �igar�. Este o munc� grea s� lustruie�ti ma�ina. - Ce �ig�ri fumez eu, Col? - "Ambassador". Bine, �mi scot pachetul ro�u de �ig�ri, �mi pun una �ntre buze scot bricheta galben� �i o aprind. M� sprijin de ma�in�, trag un fum. �i tot se uit� naibii la mine. Nu-i a�a? Stai pu�in. S� fiu cu grij�, Col. Sunt homosexual. - �sta este rolul lui Mals. - Mul�umesc naibii, Meredith. Ce caut eu aici? Se uit� la mine? Ce face acum? Linge geamul. De ce face asta? Este ciudat, nu-i a�a? Nu este normal. Este gre�it. Re�ine, Colin. Nu are leg�tur� cu mine. Eu doar stau �i �mi v�d de treaba mea. Fac o pauz�, fumez o �igar�. Nu se caut� un gr�dinar pe acolo, cumva? Nu cred c� �i-ar pl�cea slujba aia. - Nu cred c� te-ar interesa acel post. - De ce crezi asta? - Gr�dinarul reguleaz� camerista. - Sun� bine. Nu ai v�zut-o pe camerist�. O s� fiu �n regul�, o s� port m�nu�i. - Cum r�m�ne cu mine? - Ei bine, Col, de vreme ce ai �ntrebat... Tu e�ti cel din pivni��, cu sacul pe cap. Minciuni! - Spune-mi c� nu m� iube�ti, Liz. - Nu te iubesc. Haide, spune-o. Pot s� suport. Spune c� nu m� iube�ti. Nu te iubesc. Nu spune asta. - Ce ai spus? - Nu te iube�te, Col. Nu m� iube�ti? Nici m�car pu�in? Ai fost regina mea, punctul meu de stabilitate. Te iubesc. Este simplu, �i foarte complicat. Cum este exact, nu �tiu, A� vrea s� fi �tiut. �mi doresc ca tu s� nu fi f�cut asta. �mi doresc ca tu s� nu fi f�cut asta. Taci, nenorocitule! Te rup �n buc��ele �n c�teva minute! Noi... Te iubesc. Vreau s� �n�elegi asta. Liz, te rog. Cu siguran�� merit ceva, adic�... 21 de ani este o perioad� mare de timp... O via�� pe care �i-am dedicat-o. Cu siguran�� c� merit ceva, Liz, te rog? Ajut�-m�. - Ce? - Ajut�-m�. Ajut�-m�. - Ajut�-m�. - Spune-mi naibii cum se nume�te! Capul era uria�. Mare c�t un pepene. Ca un dovleac. Grotesc de mare. Nu at�t de mult capul, c�t fata. Era enorm de mare. Anormal. Structur� osoas� a fe�ei era a�a. Ca a unui rinocer. Crescuse dispropor�ionat de restul, pentru c� craniul... Craniul propriu zis, �ti�i, cre�tetul... Era �n realitate destul de mic. Nu era mai mare ca o nuc� de cocos. Era ascu�it. Medicul legist a spus c� nu a mai v�zut a�a ceva �n via�a lui. A crezut c� a g�sit veriga lips� �ntre om �i maimu�a. - Sun� oribil. - Nu, femeile �l iubeau. Adic�, nu �tiu c�t de mare o avea, dar era foarte popular. Probabil avea un bun sim� al umorului. Trebuie s� fi avut, nu-i a�a? - �i tipul �sta era un bun dansator? - Da, a�a au spus. Foarte bun. Aproape la fel de bun precum Gene Kelly. P�cat c� s-a sinucis �n felul �sta din cauza unei pisici. - Probabil c� a iubit-o. - Animalele nu fac discrimin�ri, nu? Pentru pisic�, era frumos. Haide, trebuie s� fi terminat. - Da, a avut suficient timp, nu? - Ce o face acolo? Mi-a amor�it fundul. Fundul �la b�tr�n? - Este foarte lini�te acolo �n�untru. - Ce crezi? - S� intr�m. La naiba. - Sper s� fi f�cut ceva. Nu spera prea mult. Ce s-a mai �nt�mplat, Col? - Am mai avansat? - V�d c� �nc� este �n via��. - M� duc s� iau o bere. Mai vrea cineva? - Da, eu vreau. Nu s-a �nt�mplat nimic. De ce nu s-a �nt�mplat nimic? - Nu vrei s� te r�zbuni? - Se pare c� nu. Dumnezeule, renun�. La naiba cu asta. Afurisit de copil mic! Pap�-lapte! Te-ai g�ndit la ceva, Col? Col? - Te-ai g�ndit la ceva? - S� m� g�ndesc? - Da. S� te g�nde�ti. - Da, la c�teva lucruri. - Da, la ce? - �l las s� plece. - Pe naiba o s� faci asta! - Asta am hot�r�t. - O t�mpenie! - Poate. Este hot�r�rea lui. Este decizia ta, Col. - Am obosit. - Stai jos. Sunt fr�nt. Deci, ce facem? �i d�m drumul? - Este liber s� plece. - Liber s� plece? Liber s� plece? Dac� tot faci asta, de ce nu �l �i pupi la plecare? Trebuie s�-l ucidem pe nenorocit. �l pot auzi pe Brighton Billy r�sucindu-se �n afurisitul lui de morm�nt. - Liber s� plece?! - Ne ascult�. Are urechile ciulite. Nu �i vine s� cread�. Nu este prea t�rziu s� te r�zg�nde�ti, Col. G�nde�te-te la asta. O s� o fac eu pentru tine dac� vrei. Pe gratis. Liz, oriunde ar fi acum, cum r�m�ne cu ea? Este �i ea liber�? �n regul�, asta este. Este un tip foarte norocos. E�ti un tip foarte norocos. Al naibii de norocos. Haide, Col. F� onorurile. Este "petrecerea" ta. Unii dintre noi au case unde trebuie s� plece. - Sunt foarte sup�rat de asta. - E�ti liber s� pleci, amice. E�ti liber s� pleci, amice. Pleac�. Bravo, b�iete. Nu-�i po�i sim�i picioarele? Nu trebuie s� te gr�be�ti. Hei, tu. Uit�-te la mine. Nu o s� te apuci s� vorbe�ti despre asta, nu? Bravo, b�iete. Dispari din fa�a mea, rahatule! �nchide u�a dup� tine. Deci, b�ie�i, ce facem acum? - Nu �tiu. Tu ce faci? - Peanut �i cu mine mergem la "The Clayton". - Nu-i a�a? - Sigur... - Nu se �tie, s-ar putea s�-�i plac�. - Au m�ncare acolo? - S� �mi iau micul dejun. - Faci ce vrei. - Vii? - Da, de ce nu? Ar putea s�-mi deschid� ochii, nu-i a�a? �n regul�. Suntem gata? Plec�m? - Mai bem o bere? - Dac� vrei. Col? Vin mai t�rziu. Atunci noi plec�m. Salut.

Video Details

Duration: 17 minutes and 29 seconds
Country: Romania
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: Trailer
Producer: Malcolm Venville
Director: Malcolm Venville
Views: 741
Posted by: radiofunn on May 12, 2010

44 Inch Chest (2009)

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.