Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

house.703.hdtv-lol

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
�tii, exist� tratament pentru asta. Se nume�te computer. Am terminat pentru ast�zi, sau trebuie s�-mi g�sesc altceva de citit? Am terminat. E terminat�. Nu cred. E terminat�? P�i, �i cum se termin�? Adic�, trebuie s�-mi dai s� citesc. Nu �i de data asta. Cel pu�in spune-mi ce se-nt�mpl�. Haide. Cum a� putea s� ajut la urm�toarea carte dac� tu nu... N-o s� fie urm�toarea carte. Glume�ti. De ce? N-ai putea �n�elege. Pune-m� la �ncercare. Pur �i simplu nu mai pot s-o fac. Nu sunt un erou ca tine. Dar scrisul este via�a ta... Ce-o s� faci f�r� asta? Ce ar fi trebuit s� fac cu mul�i ani �n urm�. Ce faci? Pune-l jos sau... o s� te oblig eu s-o faci. Cum, Jack? Nici m�car nu exi�ti. �mi pare r�u. Dr�. Tanner. Dr�. Tanner. O, Doamne. Traducerea �i adaptarea: DonReid, M�d� & Vic subs.ro team (c) www.subs.ro Care din astea spune "Vreau s� m� culc cu tine"? Pinguinul sau castorul? Castorul. Castorul. Castorul. Ai dreptate. Prea e de liceu. Ce-ai f�cut de ai sup�rat-o pe Caddy? Nu pot fi �i eu romantic? House, furi de la o femeie �n com�. Dar ne sim�im foarte bine. N-am mai v�zut-o a�a de fericit�. Da? Dar tu? Sunt... �ngrijorat. Pentru c� e fericit�? Nu, pentru c� eu sunt. House, asta-i... Ironic? Ciudat? Nebunesc? Voiam s� spun normal. Pentru moment. Suntem �n perioada lunilor de miere. Creierele noastre sunt inundate cu endorfine. Odat� ce ie�im din asta, unde ajungem? �ntr-o rela�ie adult�. Nume�te un lucru pe care eu �i Caddy �l avem �n comun, �n afara serviciului. Este... Am�ndoi sunte�i... Stai. Exact. Rela�iile de lung� durat� sunt bazate pe compatibilitate iar acum avem doar sex. House, tu nu te g�nde�ti c� te-ar l�sa pentru c� tu... nu practici yoga? Ascul�i B-52? Nu chiar acum. O s� ne certam, o s� facem sex, ceart�, poate sex, �i apoi o s� m� lase. Cu un posibil sex de adio. A�a c�, �n loc s� te bucuri de faza cu luna de miere ai decis s� sari peste. Trebuie s� g�sesc ceva ce ne-ar place am�ndorura s� facem �n afara faptului c� ne pl�cem unul pe altul. Corect. Sau ai putea pur �i simplu s� vorbe�ti cu ea despre asta. Nu, �n cazul �sta o s� �nceap� s� pretind� c�-i plac anumite lucruri doar ca s� m� simt eu bine. Lucru care o s-o fac� s� se simt� mult mai r�u �i nu din vina mea, a�a c� o s-o resping, �i nu din vina ei, a�a c� o s� m� resping�. Cel pu�in, cu planul meu, m� aleg cu plumbul din s�nge p�n� la amarul sf�r�it. M� urm�re�ti cu vreun scop? A, da. N-o s�-�i vin� s� crezi cine a venit �n camera de gard�. Doctorul �nc� nu v-a consultat. N-am nimic. Servitoarea mea a exagerat. Grozav. Atunci n-o s� dureze mult. Cei de la salvare au g�sit-o incon�tient�. Servitoarea zicea c� a avut un atac. Am le�inat. Apropo, sunt cel mai mare fan al lui Jack Cannon. �mi plac c�r�ile tale. Serios? Fanii mei sunt aproape to�i ni�te adolescente plictisitoare. �tiu. Tot ce le intereseaz� este cine-i mai fierbinte Jack sau Deacon. Ca �i cum Sara n-ar putea s�-i iubeasc� pe am�ndoi. A� putea face parte dintr-unul sau dou� fan cluburi online. Cum merge cu noua carte? Nu vorbesc despre munca mea. Bine. Dar ce zici dac� ai da din cap la c�teva �ntreb�ri cu r�spunsuri da/nu? Facem o �n�elegere. Termini repede consulta�ia �i o s�-�i r�spund la o �ntrebare. Despre orice? Orice. Cine era tat�l real al lui Jack, cine i-a r�pit unchiul... �n regula. O s� �ncep cu de ce-ai �ncercat s� te sinucizi? Arsura de pe obraz e cauzat� de praf de pu�c�, a�a c� te-ai r�zg�ndit �n ultima clip� sau e doar o �mpu�c�tur� neglijent�? Am plecat. Nu po�i. Avem o �n�elegere. �ncearc� s� m� opre�ti. Bine. Aceast� femeie este sub supraveghere psihiatric� de 72 de ore. Dac� �ncearc� s� fug�, �mpu�ca�i-o. Cu sedative. E mai convenabil. Ne-ai chemat �napoi pentru c� o doamna s-ar putea s� fi avut un atac. Un atac �n timp ce �ncerca s� se sinucid�. A�a c� trimite-o la evaluare psihiatric�. Ce leg�tur� are asta cu noi? Oameni buni, ce-i cu voi? Vorbim despre o fiin�� uman� �n suferin��. A�a-i. Nu-i de ajuns. Ea este, de asemenea, autoarea c�r�ii Jack Cannon: detectivul iubit de milioane de oameni �n toat� lumea. De fete �ntre 10 �i 14 ani. Treaba este c� dac� se sinucide milioane de fani de toate v�rstele �i sexele vor fi foarte dezam�gi�i. Deci, lu�m cazul �sta doar pentru ca e�ti fan? Nu, asta ar fi ceva nebunesc �i neprofesional. Preiei cazul �sta pentru c� a�a spun eu. Tu �i Taub v� ocupa�i personal. Observa�ie pe timpul nop�ii. Vede�i dac� are alt atac. Pute�i pleca. De ce nu st� el noaptea? Pentru c� a adus o puicu�� fierbinte. Am planuri cu so�ia. Da, bun� �ncercare. dar �tiu c�-�i ur�ti via�a personal�. Iar tu, �n mod evident, nu ai una. Hei. A� r�m�ne eu �nsumi dar deabia am cump�rat florile. Rezervarea pentru duminic�, nu este p�n� la 8 a�a c� avem destul timp. Trebuie s� lu�m ceva dintr-o cas� b�ntuit�? Asta-i o pies� de rezisten�� gotic�. Mi-a� dori s� locuiesc �ntr-o cas� ca asta. Prietena ta e scriitoare? Una din cele mai bune. M-a rugat s�-i citesc ultimul manuscris. Alice Tanner. De ce-mi sun� familiar numele �sta? �i-am dat ni�te c�r�i de-ale ei acum c��iva ani. Nu. Ea e aceea pe care a�i pus-o sub supraveghere psihiatric�. Asta nu-i o �nt�lnire. E un caz. Ai auzit vreodat� de mai multe lucruri odat�? I-ai furat cheile? Cum a�i ajuns aici? P�i, cred ca ai tu r�spunsul. C�nd v-a�i f�cut ultimul examen psihiatric? Acum ceva timp. Nu-mi plac doctorii. Ceva atacuri precedente? Nu de care s�-mi aduc aminte. Am terminat? Sunt obosit�. Consulta�ia ar dura mai pu�in dac� a�i coopera cu noi. Cooperez. Evita�i orice �ntrebare pe care v-o punem. De ce spui asta? A�a. N-am cerut nici un ajutor. Comiterea unui gest de suicid �mi spune cu totul altceva. N-a fost un gest. Am avut nenorocitul �sta de atac �nainte de a-mi pune pistolul �n gur�. Ne spune�i de ce? Vrei s�-mi cuno�ti povestea vie�ii? Durerea mea secret�, interioar�? Poate dac� deschid un pic, o s� fi�i capabili s� m� salva�i? Tocmai �ncerc�m s� te salv�m. Mul�umesc. A� vrea un medic femeie. �i c� veni vorba de evitare. E dreptul meu ca �i pacient. A�a c� ie�i�i afar�. Acum. Trebuie s� v� �inem sub supraveghere noaptea. Crede�i c� sunt a�a de idioat� s� �ncerc s� m� sinucid �ntr-un spital? Ca s� vedem dac� ave�i alt atac. O s� fim acolo �i n-o s� v� deranj�m dec�t dac� e vreo problem�. E bine a�a? Orice ca s� ie�i�i de aici mai repede. House, Cristina a fost de acord s� nu cheme poli�ia. Probabil lucreaz� ilegal. Acela�i motiv pentru care n-a raportat tentativa de sinucidere. O s� sun la 112. Dar c�nd dra. Tanner s-a trezit mi-a spus c� o s� m� concedieze dac� spun ceva despre arm�. �i dac� se omoar�, ce crezi c� se �nt�mpl� cu slujba ta? Cred c� e foarte depresiv�. Nu iese niciodat�, n-are prieteni Are to�i banii �tia dar tot ce face e s� scrie. Trebuie s�-i v�d ultimul manuscris. �ntotdeauna �i �nchide scrierile aici. <i>S-a pl�ns vreodat�</i> de dureri sau stres? <i>Da.</i> O dor m�inile �i spatele. O scriitoare cu dureri de m�ini �i de spate. Foarte relevant. S� mergem. C�teodat� o aud pl�ng�nd noaptea. C�nd crede c� nu o aude nimeni. Ar fi trebuit s� fac ceva. �ntr-adev�r. Ce faci? �nainte s� existe computerele, existau... C�te din astea a m�ncat azi? Dou� la pr�nz. C�teodat� trei. Nicio urm� de infarct. Este r�ndul t�u... Ce naiba? Pe aproape. House. E bine. E.E.G.-ul �i toate semnele vitale... <i>Tu...</i> Ce vrei? Ai udat patul. �nc� nu �tiu cum. Bun� diminea�a, domnilor. Dac� va consoleaz� cu ceva, Nici eu nu am prea dormit. Hiperhidroz� unilateral�. Interesant. A recunoscut �i c� a vrut s� se sinucid�, dar nu ne spune �i de ce. House i-a cercetat casa, �i a aflat c� a m�ncat c�te dou� cutii de ton pe zi, timp de doi ani. Intoxicare cu mercur? <i>Explica infarctul,</i> <i>durerile de m�ini �i spate,</i> �i depresia. Explic� totul, doar c� nu e asta. Am primit rezultatele analizelor la s�nge �i urina. Sunt normale. <i>Dac� e la un nivel foarte mic,</i> <i>e posibil s� nu ias� la analize.</i> <i>Trebuie s� facem teste �n continuare.</i> Nu putem. Vrea ca doctor o femeie. A cerut o femeie doar ca s� trag� de timp. Coopereaz� suficient c�t s� o �inem din motive psihiatrice. Da�i-l pe Chase cu ni�te ruj �i �ncepe�i terapia de chelare. Confirma�i cu �nc� o analiz� la urin�. Bine. Eu m� duc s� vorbesc cu Cuddy. Poate ne �mprumut� o rochie. Ahe-ahem. Acum �ncerc�m s� te ignor. Dac� am fi fost aresta�i azi-noapte? �i ce s-a �nt�mplat cu ideea de a ne separa vie�ile profesionale de cele personale? Nu sunt eu cel care vorbe�te despre rela�ia noastr� la munc�. Ce ai la spate? Pinguinul p�cii. La ce camera trebuie s�-l returnez? 243. <i>Am nevoie de ajutor cu Alice Tanner.</i> Vrea un vagin. Sunt destul de ata�at� de al meu. �i-am spus s� angajez un �nlocuitor temporar pentru 13 <i>acum dou� s�pt�m�ni.</i> Am fost ocupat. Cu ce? Cu tine. Deci o s-o convingi s� renun�e? O s� angajezi o doctori��? Ai crede c� pierdem vremea uit�ndu-ne la sport r�g�ind c�nd nu sunt femei prin preajm�? P�n� c�nd? P�n� s�pt�m�na viitoare. S�pt�m�na viitoare s� fie. Ce te face s� crezi c� e Mercur? Simptomele tale. Pot s� fac eu �nsumi testul <i>if dac� �nc� mai preferi o femeie doctor,</i> dar echipa care se ocupa de tine e cea mai bun�. Ai un parfum foarte interesant. L-am primit cadou. De la Dr. House? Mirosea �i el asear�. Dac� dore�ti o alta doctori��, pot aranja �i asta. L-am mirosit recent �i �n alt� parte. Slab, dar f�r� �ndoial� acela�i. Trebuia s� por�i alt� bluz� �n diminea�a asta, Christina. E ceva ce vrei s�-mi spui, drag�? C�nd v-am g�sit ieri, am crezut c� e prea t�rziu. Am vorbit cu ei ca s� v� ajut. Nu vreau s� v� mai v�d suferind. Asta nu va mai fi o problem�. E�ti concediat�. <i>Femeii �steia �i pasa de tine.</i> Dac� nu era ea... Nu a� fi fost aici, nu? Trebuia s� o fac de ieri. �n�eleg c� suferi, dar solu�ia nu e s�-i r�ne�ti pe al�ii. <i>Tratamentul e solu�ia.</i> De acord. Trimite b�rba�ii �napoi. Cel pu�in ei nu sunt a�a sensibili. <i>Ce e aia?</i> Noua nuvela Jack Cannon. Sugestii? Da. Opre�te-te. Nu se poate. �i oamenii �nc� se mai �ntreab� de ce nu ai g�sit leac pentru cancer. Ai luat asta �nainte sau dup� �nt�lnirea cu Cuddy? Ar fi fost mai �n�elept �nainte. Asta chiar e bine, House. <i>Face lucruri ilegale.</i> <i>Ce-�i spune asta?</i> C� am o influen�� proast� asupra ei. Adev�rat. O influen�� proast� de care se simte atras�. Caut� noi modalit��i de rela�ionare. <i>Sigur, sunt distructive, copil�re�ti �i nebune�ti,</i> dar a�a e�ti �i tu. Chiar ave�i ceva �n comun. Am�ndoi �ncerca�i s� g�si�i lucruri pe care le ave�i �n comun. �i nu le g�sim. Nu ar��i prea bine. Vrei s� vorbim? Zilele alea s-au terminat. Cu cine vorbeai? Cu mine. Dac� ai vedenii, ar putea fi un alt simptom. Nu e. E doar imagina�ia mea. Via�a mea presupune s� inventez lucruri. �i s� vorbe�ti cu ele? E o chestie a scriitorilor. Ne pricepem �i la a citi oamenii. Ca tine, de exemplu. Ai divor�at recent. <i>Te-ai culcat cu o femeie azi-noapte.</i> <i>La ea acas�, nu la tine.</i> Cel mai probabil nu o vei mai suna. Asta... Cum? Urm� de bronz l�sat� de verighet�. <i>Mirosi a fum de �igar�,</i> <i>dar nu ai unghiile sau din�ii �ng�lbeni�i</i> <i>ceea ce �nseamn� c� ea fumeaz�.</i> �i ori nu te-ai schimbat sau nu ai f�cut du� deloc. Oricum ar fi, la ea acas�. Spune-i �i lui. Pierdem vremea, lucru care ea �ine s�-l fac� inten�ionat. <i>Am nevoie de m�na ta.</i> �mi aminte�ti de fostul meu so�. Un om simpatic, dar cu probleme �n pat. Nici pe departe. �n paturile �n care l-am prins. M-a �n�elat de fiecare dat� c�nd a avut ocazia. <i>Prima dat� cu prietena mea cea mai bun�.</i> <i>A doua oar�...</i> Nenorocitul. Tensiunea �i pulsul i-au luat-o razna. Trebuie s� fie o reac�ie alergic� la un agent de chelare. Nu i-am dat nimic �nc�. <i>Durere, crize, hiperhidroz�,</i> <i>�i cre�tere brusc� a tensiunii.</i> Au venit rezultatele la testele de urin� �i s�nge. Clar nu este intoxica�ie cu mercur. <i>Poate fi o boal� de rinichi.</i> <i>Nu e. Nivelul proteinelor e bun �i �n s�nge</i> <i>�i �n urin�.</i> <i>Am surprins-o vorbind singura.</i> <i>Ar putea avea halucina�ii.</i> <i>E scriitoare �i e depresiva.</i> <i>M-ar fi mirat mai tare dac� nu ar fi vorbit singura.</i> <i>Vrei s� termini cu panglica aia?</i> Ce f�cea c�nd s-a �nt�mplat asta? St�tea �n pat. Sus�ine c� era doar imagina�ia ei, <i>dar totu�i.</i> C�nd i-a crescut tensiunea? <i>�n timp ce �l compar� pe Taub cu fostul ei so�.</i> Chiar �l ur�te pe tipul �la. <i>Primul simptom</i> a ap�rut atunci c�nd �i-a pus arma la t�mpl�. Excesul de adrenalin� ar putea explica crizele �i cre�terea tensiunii. O tumoare a glandelor suprarenale. Face�i-i un RMN. Vrei s� �ii asta? Face�i acum. Am men�ionat c� sunt claustrofoba? Am men�ionat c� nu ne prea pasa? Ce s-a �nt�mplat? Nimic. Doar un c�rcel. Scoate�i-o de aici. Are metal �n picior. Are trei �uruburi �n piciorul drept de la un accident de ski despre care nu ne-a spus nimic. <i>C�mpul magnetic al RMN-ului i-a supra�nc�lzit metalul,</i> <i>cauz�nd arsuri de gradul III.</i> Din cauza c�ldurii, piele i s-a sf�iat �n zonele astea. Nu e vina noastr�. Ea a semnat formele de consim��m�nt, neg�nd c� ar exista orice metal... Normal a�i zice eu. Poate a�a �n final se va scufunda. Vrea s� moar�. Nu pute�i avea �ncredere �n orice zice. Tratatul r�nilor �esutului sub�ire din piciorul ei ne-a costat aproape toat� ziua. De asemenea a trebuit s� �nlocuim elicele. �i s� g�sim o tumor� neuro-endocrin� f�r� a folosi RMN-ul ne-ar putea lua s�pt�m�ni �ntregi. Chiar mai mult, dac� continu� s� ne mint�. Sau am putea afla un mod de a o g�si �n cele 39 de ore r�mase c�t va mai sta la psihiatrie. Trebuie s-o facem s� coopereze. Trebuie s�-i oferim ceva ce vrea. Vrea s� se sinucid�, House. Pot lucra cu asta. Vreau s� scrii mai multe c�r�i. Am terminat cu aventurile lui Jack Cannon. �i c�nd voi ie�i de aici, voi fi terminat�. Nu vezi asta, nebunatico. Sunt feluri mai u�oare de a te duce dec�t a te �mpu�ca �n cap sau s�-�i distrugi un bra�. Iar asta e una din ele. Cea mai bun� parte e c� te sim�i a�a bine, �nc�t nici nu vei observa c� e�ti mort. Vrei s� cred c� m� vei ajuta s� m� sinucid? Tu e�ti cea perceptiv�. Spune-mi tu. De ce? Nu-�i putem g�si tumora la timp f�r� cooperarea ta. Deci ��i dau de ales. D�-ne o �ans� de a te face bine, sau bag� asta oriunde �i �mpinge. De ce-�i pas� de mine? Crezi c� m� cuno�ti pentru c� mi-ai citit c�r�ile? Nu. Cunosc durerea. Crezi c� o po�i suporta, iar �ntr-o zi nu mai po�i. C�nd se petrece asta, ori g�se�ti motive de a continua ori nu. Am... am r�mas f�r� motive. �ns�, c�nd nu vei mai avea dureri, vei vrea s� tr�ie�ti �i s� scrii din nou. �i dac� m� �n�el, am un plan de rezerv�. �n regul�. Bun� alegere. Dac� a� fi �n locul t�u, a� ascunde-o dac� a� vrea s-o p�strez. �tiu locul perfect. Nea�a, luminoaso. Chiar e�ti un nemernic. Ar fi trebuit s� alegi via�a. E�ti de asemenea un mincinos excelent. N-am min�it �n leg�tur� cu leacul. Dac� vom g�si �i �terge acea sup�r�toare, tumor� secretoare de adrenalin�, te vei face mai bine. Ai face bine s� te gr�be�ti. Avocatul meu m� va scoate de aici m�ine la ora asta. Da, �n leg�tur� cu asta, se pare c� asear� ai g�sit �i �i-ai auto-administrat ceea ce ai crezut c� este un drog letal. Re�inerea ta pe motiv psihologic a fost extins� pentru �nc� 24 de ore. �tiu. T�mpenii, nu? Vrei s� �tii ceva despre cartea mea? Sigur. Jack Cannon moare. �tiu. T�mpenie, nu? Am terminat de analizat scan�rile de asear�. Niciun semn de tumor�. Am testat s�nge din �ase zone diferite c�ut�nd crampoane de adrenalin�. Toate au fost negative. Dac� ne-ar fi spus simptomele ei, unde doare, c�nd a �nceput prima dat� durerea, m�car ne-am putea concentra pe o zon� specific�. Sau s� folosim pentru a elimina zone. Nu va face dec�t s� mint�. Am face bine s� nu discut�m cu ea. Crezi c� o po�i face s� vrea s� se sinucid� din nou? Vom avea nevoie de mai mult timp. Ar putea fi un mod de a-i afla simptomele f�r� a o �ntreba. Dac� scriitorii scriu ce �tiu. Parc� ai spus c� era despre un detectiv t�n�r. �i mentorul lui, Aunt Hellen, care se pare a fi de aceea�i v�rst� ca �i Alice. R�spunsurile s-ar putea afla �n carte. Super. Ai terminat de citit panglica ma�inii de scris �nc�? C�uta�i tumora cu ultrasunete. Am traversat ora�ul pentru a trata o panglic�? De asta �mi place s� mint. Face lucrurile mai u�oare. Orice ai face, opre�te-te. I-ai spus? Locuim �mpreun�. De obicei �i spun c�nd vin la el la munc�. Mi-a spus c� este o chestiune de via�� �i moarte. Chiar este. Pacientul vrea s� se sinucid�. Vrea doar s� citeasc� o carte, ultimul Jack Cannon: b�iatul detectiv. Alice Tanner ��i este pacient�? �i tu e�ti fan? Eu sunt �n echipa lui Deacon. Haide. De ce nu-i po�i iubi pe am�ndoi? Cheile ma�ini de scris ar fi trebuit s� lase impresiuni pe fibrele astea. De asemenea ar �terge un strat de cerneal�. E doar o treab� de p�c�lit programul, sincer. Cuddy �tie c� folose�ti ma�ina de rezonan�� magnetic� pentru asta? S� spunem da. Deci crezi c� Jack �n sf�r�it se �mprietene�te cu Sarah �n asta? Nu. Debbie Wright e dragostea lui adev�rat�. - E moart�. - Presupus! Tot ce �tim este... Exist� �i pacien�i adev�ra�i ce a�teapt� s� foloseasc� acest aparat. Felicit�ri. E o carte. Wilson tocmai mi-a zis c� ie�im la o dubl� �nt�lnire cu el �i Sam disear�. Nu-�i plac �nt�lnirile duble? Mi-ar fi pl�cut s� m� �ntrebi mai �nt�i. Nu-�i plac surprizele? Asta e cartea lui Alice? Sam a reprogramat ma�ina de rezonan�� magnetic� pentru a citit panglica ma�inii de scris a lui Alice. Ai folosit un aparat spitalicesc �n valoare de 3 milioane de dolari ca s� cite�ti o nuvel�? Mi�to, nu? Ca prieten� a ta, sunt impresionat�. Fiindu-�i �ef�, e�ti un nemernic. S� n-o mai faci. Ca prieten al t�u, ��i mul�umesc. Ca angajat, �i-o iau �n nume de r�u, pentru c� am nevoie pentru cazul meu. Ca �ef al t�u, tocmai �i-ai mai pus �nc� �ase ore de clinic� s�pt�m�na viitoare. Care-i planul pentru disear�? - Orice vrei tu. - Nu-mi pas�. Ia ceva s� ne plac� la am�ndoi. Da? �i ce s� fie asta mai exact? Nu �tiu. �tii ce-mi place. Trebuie s� m� �ntorc la munc�. Am g�sit ceva. Nu e o tumor�. Orice ar fi, e �nvelit� �n jurul inimii. Are o efuziune pericardic�. �i nu era acolo asear� c�nd am f�cut scanarea. Se �nr�ut��e�te, �i niciun semn de tumor� neuroendocrin�. Crize, transpira�ii, tensiune arterial� crescut�, �i o efuziune ce indic� ceva viral. Poate un cancer. Ne-ar prinde bine p�rerea ta, House, sau m�car aten�ia ta. Jack Cannon nu e mort. E mai r�u. Zece c�r�i conduc la o confruntarea final�. Ajunge pe o funie. Cine face asta? Oamenii ce vor s� te v�nd� la 11th. Se va sinucide. �sta e ultimul Jack Cannon. Nimic nu se rezolv�. Cine e tat�l s�u? Cine i-a ucis fratele? Cum a ob�inut blestemata aia de cicatrice pe obraz, �i de ce e obsedat de io-io? Exist� ceva acolo �n leg�tur� cu cazul nostru? Da. �tiu c� a vrut s� se sinucid�. Mentorul s�u, a contractat o boal� serioas� ce e compus� din dureri de articula�ii, oboseal�, sensibilitate la lumin�, �i depresie. De unde �tim c� acest caracter mentor e chiar Alice? Helen moare la jum�tatea c�r�ii. Se �mpu�c� �n cap... ca Jack s� nu �in� la ea. Dac� ad�ug�m asta la simptomele pe care le-am v�zut �i efuziunea pericardic�... este lupus. Nu poate fi lupus. De ce? Nu este incurabil�. �sta... nu e un r�spuns. E tratabil�. Vom �ncepe testarea s� vedem la ce medicamente r�spunde cel mai bine. Nu vom putea s�-i �nl�tur�m durerea. Tot se va sinucide imediat ce va fi eliberat� m�ine. Nu-l pot l�sa pe Jack Cannon s� sf�r�easc� a�a. Trat�m un pacient... nu o carte. Relua�i testele pentru confirmare. Carturi? Sincer? Wilson, la intrarea patru. Voi urma�i. Mama ta a zis c� le adori. Mi-ai sunat mama. �mi pl�ceau c�nd aveam 12 ani. E a�a mi�to! N-am mai f�cut asta de la 12 ani! C�tig�torul alege restaurantul. Am un sentiment negativ �n leg�tur� cu asta. Suntem preg�ti�i, concuren�i? Pe locuri, fi�i gata... pleca�i. Ai grij�! Te distrezi? �tii cine c�tig� cursele astea? Cel ce c�nt�re�te cel mai pu�in! P�rin�ii mei nu m-au l�sat niciodat� s� conduc a�a ceva! Da! �mi dau seama! O, Doamne! Care e problema ei? Ur�te evreii! Niciodat�... din nou. A�a te vrea! Ne vedem la linia de final! O, da? Da! Hei! E�ti interzis pe via��, dle! Privilegiile tale Fun Stop sunt oficial revocate! �i tu, blondino! Afar�... cu to�ii! Mi-am r�zbunat doamna. Centura de siguran�� aproape mi-a rupt g�tul. Am terminat pentru seara asta. Nu e vina mea c� Wilson e atras de psihopa�i. Tu ai ales locul. Vorbe�te durerea numai. A fost un accident de ma�in�. Nu un accident de schiat. Ce? R�nile din piciorul t�u. M-ai prins. M� culc la loc acum. �i-ai avariat glanda tiroid� �n accident c�nd cureaua de pe �old �i-a t�iat g�tul. Nu ai lupus. Ceea ce ai tu e tratabil. Pleac�. �i-am citit cartea. Nasoal�, apropo. Bun� �ncercarea, dar imposibil. Helen Rutherford se sinucide pentru c� se simte nefolositoare �i nu vrea s� fie o povar�... exact cum e�ti tu acum. Ai hipotiroidism. De asta te sim�i a�a obosit� �i �nc�lzit�. Cu medica�ia, te vei sim�i cu 20 de ani mai t�n�r�. Sau ce v�rst� aveai ultima dat� c�nd nu voiai s� te sinucizi. - Cum ai... - Po�i termina povestea cum se cuvine... A�a cum merit� Jack Cannon. Crezi c� �tii ce merit� Jack? �tiu c� merit� ceva mai bun dec�t i-ai acordat tu. Nu �tii nimic despre el! De ce nu m� po�i l�sa... Ce mi-ai f�cut? Nu m� pot mi�ca. Nu pot mi�ca nimic. Cum pot s� m� �i �n�el s� am �i dreptate? Am dedus accidentul de ma�in� pentru c� tiroida se potrivea simptomelor. Dar o tiroid� avariat� n-ar explica paralizia. Cum m-am putut �n�ela �n leg�tur� cu tiroida dar s� am dreptate �n leg�tur� cu accidentul? Dac� nu ai? �mi place cum g�nde�ti, pu�tiule. Cel pu�in nu complet. Siringomelia post-traumatic� de la un accident vechi de 15 ani. Cresc�nd �ncet de-a lungul anilor, pres�nd pe coloana spinal�. Cauzeaz� durere, presiune sanguin� fluctuant�, crize. �i dac� e netratat�, �ntr-un final duce la paralizie �i moarte. O g�sim �i o �ndep�rt�m. Ar putea s�-�i rec�tige �ntreaga func�iune. Dac� putem ob�ine dosarele ei medicale de atunci, le-am putea folosi pentru a indica cu precizie loca�ia. F�-o. Suntem mor�i pe picioare. Abia am dormit de patru zile. Ce trist. �tii ce e �i mai trist? Thirteen era singurul b�rbat din echipa mea. Da, ai face bine s� te gr�be�ti �i s� angajezi pe cineva �n locul ei. F�-o tu. Cuddy vrea s� fie o fat�. Sunt c��iva oameni... M� refeream la Chase. M� uitam la tine s�-mi bat jos de tine. Meditez. De unde st�m noi, pari a dormi. Nu-i putem g�si vechile dosare medicale. M-ai trezit pentru asta? Te-am trezit pentru c� nu mai conteaz�. Alice refuz� orice tratament. Nu vrea opera�ia. Ne-a dat afar�. De ce ar min�i �n leg�tur� cu accidentul? Toat� lumea minte. Toat� lumea are un motiv. �tiu. Alice refuz� opera�ia. Va fi moart� �n c�teva zile f�r� ea. De asta am petrecut ultimele patru ore �ncerc�nd s� g�sesc un mod legal de a o face f�r� permisiunea ei. F�r� succes. �mi pare r�u. Prieten fiindu-�i, ��i sunt recunosc�tor pentru efort. Ca angajat, sunt dezam�git de ineficacitatea ta. De ce nu ne-ar fi spus despre acele din picioarele ei? Pentru c� vrea s� moar�. Rup�ndu-�i piciorul? Vrea s� se pedepseasc�... pentru ceva ce s-a petrecut �nainte s� fie faimoas�, chiar �nainte s� �nceap� s� scrie. Cred c� r�spunsul este �n vechile ei dosare medicale. Dar ne�ndem�naticii nu le pot g�si. Poate c� Alice Tanner e doar numele ei de scriitoare. Prietenul t�u e un idiot. Voi contacta arhivele na�ionale �i le voi zice tipul de �uruburi din picioarele ei �i voi verifica cu grupa sanguin�, v�rsta, �i orice la care m� mai g�ndesc. Prenumele ei ar putea fi Helen. Chiar mai bine. Nu te deranja s� te ridici. �tii, dup� cum l-ai scris pe Jack mereu l-ai f�cut s�-mi par� real. Acum �tiu de ce. Pentru c� sunt o scriitoare bun�. E mi�to, dar e ciudat. E magnific. Face gre�eli. E amuzant, dar c�teodat� dep�e�te m�sura. Pare a fi un pu�ti pe cinste. Te rog. Las�-m� �n pace. Nu erai singur� �n accidentul de ma�in�. Fiul t�u era cu tine, Helen. C�r�ile tale sunt modul t�u de a-l men�ine �n via��. De ce nu m� po�i l�sa s� mor �n pace? N-ai mai avut pace de c�nd s-a petrecut asta. Eu l-am ucis. Ba nu. L-am l�sat s� conduc�. Avea permis doar de �nv���cel. Ploua. Merit asta. Ba nu. Mereu m� putea face s� fac ce voia el. Mereu a fost muza mea. Asta poate e adev�rat, dar am reverificat rezultatele autopsiei muzei tale. Nu accidentul l-a ucis. Fiul t�u a avut un anevrism cerebral. De asta a f�cut accidentul. Era mort �naintea impactului. Nu putea face nimic pentru a-l salva. Mi-ar fi spus. Nu aveau niciun motiv s� sape mai ad�nc. Era un accident de ma�in�. Eu am f�cut-o. E u�or de neobservat. Dar po�i vedea cheagul de s�nge de aici. Fiul t�u ar fi murit �n ziua aceea �ntr-un autobuz, �ntr-o �coal�, st�nd �n pat. Singurul lucru pe care-l ucide accidentul e�ti tu. Trebuie s�-�i repar�m acel syrinx din g�t. Era lumea mea. �n scris... �l putea sim�i cu mine. N-a fost vina mea, mam�. �i n-a fost nici a mea. Fiul ei nu avea anevrism cerebral. Nu. N-ar fi trebuit s�-l lase s� conduc� pe ploaie. Jack niciodat� n-a fost prea coordonativ. Ca �ef�, nu sunt mul�umit� c� ai min�it un pacient. Ca prieten�, m� bucur c�-�i pas�. Nu-mi pas�. Voiam doar s�-l salvez pe Jack Cannon. �n�eleg de ce-l placi. Am �nceput s� citesc una din c�r�ile pe care mi le-ai dat. Mi se pare foarte greu de crezut. De ce? Pentru c� nu-mi poate place ceva ce-�i place �ie? N-am putea avea ceva �n comun? Pentru c� am min�it c�-�i dau c�r�ile. Wilson �i-a zis. �l place s� b�rfeasc�. Nu te voi p�r�si pentru c� ne place alt� m�ncare sau c�r�i sau muzic�. Pe de alt� parte, te-a� putea p�r�si dac� nu-mi zici c�nd ai o problem� cu rela�ia noastr�. �tiu c� crezi c� acum... Treaba este... Cui �i pas� despre comun? Comunul e plictisitor. E... comun! �mi place s� fiu cu tine. M� faci mai bun�. Sper c� �i eu te fac la fel. Ceea ce e �ntre noi... e ie�it din comun. �i n-am fost niciodat� mai fericit�. Ne po�i l�sa pu�in singuri, Christina? A� vrea s�-�i mul�umesc. Super. �mi po�i dedica mie urm�torul Jack Cannon. Nu pot. - Tot ai dureri? - Nu. Am f�cut tot ce ai zis, �i mai mult. �n sf�r�it m� pot mi�ca. Mul�umesc. Unde te po�i mi�ca? Vreau s� scriu c�r�i pentru adul�i. Cum r�m�ne cu Jack? Ultima ta carte n-a r�spuns la tot. Felul �n care am terminat povestea lui Jack e perfect. Fiecare cititor poate decide ce soart� merit� el. E ceva t�mpesc! Nu are sens! C�te r�spunsuri prime�ti �n via�a real�? Asta e o carte. C�r�ile au �nceputuri, mijlocuri, �i sf�r�ituri. Nu po�i l�sa a�a... Cine face asta? �mi pare r�u. Povestea lui s-a terminat. Nu po�i spune nimic s� m� r�zg�ndesc. Fiul t�u... era foarte norocos s� te aib� pe tine drept mam�. - A fost... - Gura.

Video Details

Duration: 42 minutes and 57 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 63
Posted by: florintra on Oct 19, 2010

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.