Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Daniel Hannan: Co takhle Nobelova cena pro Margaret Thatcherovou?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 11 seconds
Country: France
Language: English
Genre: None
Director: http://youtu.be/gi2zilnmFEA
Views: 1,594
Posted by: mmister on Dec 12, 2012

Když už mluvíme o udržení míru v Evropě, možná by stálo za to, uvažovat o nobelovce pro ženu, která osvobodila stovky miliónů lidí od ideologie, která musí být v hrubých matematických termínech považována za nejvražednější ideologii vymyšlenou lidským rozumem, jmenovitě pro Margaret Thatcherovou. Co takhle Nobelova cena pro ni?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.