Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

ICharles Eisenstein Interviewtervju sa Čarlsom Ajzenstajnom

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Postoji nivo povrh ovog nivoa. A nivo o kojem najviše razmišljam i govorim je je da... Kao što znate, živimo u ovom tzv.novčanom društvu, u kojem su, i pre samo jedne generacije, postojale stvari za koje nije potreban novac. Na primer čuvanje dece. Sećate se, komšije su nam čuvale decu, priprema hrane, većina obroka je pripremana kod kuće, i sve to se pretvorilo u usluge. A ako se vratimo 100 godina u nazad, ljudi nisu plaćali za zabavu. Pevali su i svirali sami. Ljudi sada uopšte više ne pevaju. Ljudi nisu plaćali ni avanture. A danas deca plaćaju za svoje lažne avanture igrajući računarske igrice i avanture na internetu. Deca su ne tako davno imala prave avanture koje nisu nešto što se mora kupiti. Sada smo sve te međuljudske odnose i funkcije pretvorili u usluge, a sve više prirode, u robu. Mislim da je današnja kriza posledica činjenice da skoro ništa nije ostalo da se pretvori u robu ili usluge. Svaki put kada se nešto pretvori u robu i usluge, BDP (bruto društveni proizvod) raste a ekonomija se razvija, što je neophodno u današnjem novčanom sistemu zasnovanom na interesu. Pošto se novac pravi da bi bio podvrgnut kamatiranju (nečijem interesu) da bi se više novca otplaćivalo, pa tako količina novca nastavlja da raste, i tako su količine robe i usluga takođe pod pritiskom da rastu. Ali koliko ovo može da traje? Koliko još ribe možemo da pretvorimo u ulov, koliko još šume možemo da pretvorimo u zaradu, i koliko još međuljudskih odnosa možemo da pretvorimo u usluge? Kad skoro ništa nije ostalo. Skoro sve već plaćamo. U nekom dubljem smislu mislim, da je zbog toga nastala ova kriza, i zato rešenje oko kojeg svi mogu da se slože, "još ojačati ekonomiju", više ne može da funkcioniše. To je kriza koje ide mnogo dalje od samo preteranog duga i sličnih stvari o kojima ljudi govore. Govori se i o nultom rastu i negativnom rastu ekonomije, što politički zvuči kao otrov, ali zapravo, ako vi i ja imamo decu koju šaljemo vrtić, a ja recimo predložim da osnujemo saradnju o čuvanju dece. Mogli bismo da organizujemo prijatelje i čuvamo jedni drugima decu. Tako da ne bismo morali da plaćamo vrtić i počeli bismo sami da kuvamo svoje obroke, ne bismo više jeli po restoranima, jedni druge bismo vozili da ne bismo plaćali taksi. Tada bi BDP opao. Tada bi, po logici ekonomista, ekonomija propala i svima bi bilo gore, pošto bi tada ljudi koristili manje prirodnih resursa i štedeli, a ako manje kupuješ i trošiš manje nafte, BDP opada. Zato mislim da dosta ljudi sada shvata i počinje da gubi poverenje u ekonomiju i njen rast.

Video Details

Duration: 3 minutes and 28 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Producer: None
Director: None
Views: 74
Posted by: robbiefreestyle on Jan 12, 2012

Clip from the interview with Charles Eisenstein for the documentary Money & Life by Katie Teague. Visit moneyandlifemovie.com.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.