Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

YWAM Småland | Vision and Introduction

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Hej! Vi är en grupp människor i vackra Sverige. Landet fyllt av Älg, Fika och skog. Massor. av. skog. Särskilt i Småland, ett landskap i södra Sverige. Hem till grundaren av Ikea och den nybildade YWAM Småland-basen, detta är en plats med en rik historia, där idéer tar form och rörelser börjar. I början av 1900-talet bröt väckelse ut i Sverige. Den Helige Ande rörde sig på kraftfulla sätt. Nya troende blev så övertygade av sin tro att de gick till handling nästan omedelbart. De kunde inte låta bli att sprida evangeliet till dem som inte hört det, oavsett hur långt bort de var. I 'Missionshus', varav hundratals fortfarande finns idag, blev människor frälsta med en gång, bara genom att höra kallelsen till mission. Missionärer packade sina ägodelar i kistor, medvetna om att de kunde återvända i dem själva. Hundra år senare är den explosiva missionsandan inte död, den bubblar under ytan och väntar på att släppas ut igen. Vi vill se de onådda nådda, vi vill se de sjuka helade och vi vill se dig gå. Guds hjärta brinner för att hela världen ska få uppleva Hans kärlek, Jesus driver oss att berätta för alla om sin seger och den Helige Ande utrustar oss för att befria människor. Bibeln är full med verser om Guds kärlek till nationerna. Du har en plats i den här berättelsen för att återställa mänskligheten. Du! med alla dina färdigheter, din passion och din personlighet är avgörande för att slutföra missionsbefallningen. Vi vill hjälpa dig att identifiera vad Gud har utrustat dig för och leda dig ut på missionsfältet. Se vad du kan engagera dig i just nu på vår hemsida (ywamsmaland.se) och följ oss på Instagram. Viktigast av allt, ta ett ögonblick just nu. Be Gud visa dig sitt hjärta för de onådda. Fråga Gud var din plats i Hans uppdrag är.

Video Details

Duration: 2 minutes and 30 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 0
Posted by: ysmaland on Dec 4, 2019

As a YWAM base in Sweden we are introducing ourselves and our vision. 

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.