Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Tajná myseľ a myšlienky. Bernard Poolman (Slovenský preklad)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
DESTENI Uvádza : Tajná myseľ a myslenie Ok, Tajná myseľ. Pochop: že čím viac uvažuješ - tým viac vytváraš situácie pri ktorých Ti je ťažšie vidieť - kedy si seba-úprimná/ý a kedy sa klameš Takže je kriticky dôležité - v súvislosti s Tajným myslením - prejsť obdobým "očisty" - čo znamená - zastaviť akúkoľvek účasť na vytváraní myšlienok , ktoré majú podobu " Túžby " aby si mohol vidieť , čo si už vytvoril v minulosti - - Zastaviť To! - aby si mohol vidieť, čo ovplyvňuje tvoj svet, čo netvoríš a čo by si mohol vytvoriť - za čím budeš stáť Ako Zodpovedný... Nemôžeš sa hrať so slovíčkami , pohybmi , alebo s túžbami iných / provokovať , aby si ich tým naschvál oklamal - Prosím ťa - Nerob také veci.! druhým neublížiš , ak to oni sami nedovolia . Ale ubližuješ samému sebe , pretože tým pádom nie si schopný dôverovať samému sebe , pretože týmto si sám vytváraš viac a viac seba-nedôvery - a hráš sa na toho ," Kto len následuje svoje tajné Túžby " ... "Neprijateľné"! Pri pohľade na Tajnú myseľ = pochop : že sú to tvoje názory o veciach o ktorých uvažuješ. Názory , ktoré vytváraš = je Tajná myseľ. A je založená na rozličných vstupoch : na skúsenostiach , slovách , na veciach o ktorých si čítal -na všetkých-možných veciach. Ale keď sa pozrieš na tieto názory, na názory ktoré vytváraš = Sú to Úsudky / (súdiť). V podstate súdiš. Sú na princípe "Dobrého a zlého". Tajná myseľ funguje na Polarite = " Dobré - Zlé" Takže pozri sa : Je Nemožné - aby Dobré dokázalo vyhrať and Zlým. Alebo aby vyhralo ZLO nad DOBROM! - Pretože sa navzájom potrebujú. Nemôžu existovať osamote ... A preto - je nemožné aby jedno z nich zvýťazilo.. Takže: Ktokoľvek, kto hlási - že bojuje za Dobro - aby napokon zvíťazil nad Zlom - Je pomätený - pretože je to nemožné... Nemôžeš vyhrať nad Zlom. Tvoja - Tajná myseľ funguje na princípe DOBRA a ZLA a v tom boji medzi Dobrom a Zlom - kde sa pokúšaš byť tým dobrým a poraziť Zlo --- to nemôžeš to sa nedá... Pretože existuje Polarita = Protipóly... jeden s tým druhým Takže v Dobrom nájdeš to Zlé a v tom Zlom to Dobré. to je Polaritný Princíp. Je to princíp Predstavivosti , Je to princíp Ilúzie Myseľ Je Ilúzia = To hmotné Je Skutočné. Takže - tento istý Princíp zahrňuje "Lásku a Nenávisť" Pozri sa : Koľký milovali a skončilo to Nenávisťou .. Prečo ? pretože Láska a Nenávisť sa dopĺňajú .. To znamená - že to obieha v kruhu . Pohneš sa z Lásky do Nenávisti , a z nenávisti do Lásky .. a tak to ide dookola - - Nedá sa " zvýťaziť " ... A preto je hlúpe Milovať - - niekoho - - samostatne / individuálne. Bolo by lepšie pochopiť - milovať všetkých a všetko Rovnako - ako Život .. pretože v tom - sa už navyše neviažeš na Lásku a Nenávisť , ale tým sa viažeš na život a na to - čo je to najlepšie pre Život... A to - čo je to najlepšie pre Život je to Najlepšie pre teba - pretože Ty si Život... A v tejto aplikácií - dáš všetkým častiam života To - čo by si ty sám chcel ako Život. A v takejto Rovnocennosti - tvoja Láska k životu je Platná , A dokázaná . . A bude Ťa to podporovať navždy , pretože kdekoľvek pôjdeš budeš milovať život rovnako a teda neakceptuješ Nič menej ako práve taký prejav života , A neakceptuješ nič čo akokoľvek zneužíva život , alebo čo by narušilo spravodlivosť života . pre Všetkých ako tvoji rovnocenný... Nadišiel čas - kde všetky zločiny , ktoré boli tak prudko podporované tými chamtivými v tomto finančnom systéme budú vystavené / Odkryté .. Rovnocenný Finančný Systém ukončí mnoho takýchto bodov a ukončí mnoho zločinov voči ľudstvu - ktoré sa udiali v mene Zisku / Profitu a Chamtivosti. A táto Výhovorka, ktoré sa používa : "Ale veď taký je systém! " ! Neplatí ! Všetky systémy existuje preto - pretože ich zhotovil človek a človek sa na nich aj zúčastňoval ! Je to tvoja zásluha a zostávaš zodpovedný/á .. Všetky zákony a systémy, ktoré zhotovil človek pre to , aby si tým ochránil svoje vklady a chamtivosť - sú Neplatné. Sú to všetko Zločiny.!! A našťastie su Spísané .. A pre tých čo ich spísali / zaviedli to bude práve ten Bod , ktorý im bude prezentovaný priamo do tváre - ako bod zodpovednosti . A pokiaľ sa na to skutočne pozrieš: Nemáš sa no čo vyhovoriť .. Ty si sa úmyselne zúčastňoval na zotročení mnohých bytostí - pre blahobyt len niekomu , pre chamtivosť a profit / Zisk. Profit / Zisk a Chamtivosť sú tým hlavným palivom tejto reality. Profit a Chamtivosť a za tým samozrejme - Moc nad ostatnými a Kontrola/Ovládnuť. Výhovorka : " Ale veď oni si to sami vybral a súhasili " - Je neplatná!! Ty si ich naschvál zmýlil / podviedol. Nám chýbajú tý čo nás majú viesť. Tý čo nás teraz vedú sú podvádzači / závadzači.. A zavádzajú Naschvál !! To je Zločin . To je schválne / zámerné ublíženie a To sa Skončí ! A znovu zavoláme na tých , ktorý sa postavia za Život a naučia sa stáť v Rovnocennosti Života . Pretože - ak sa nepostavíš = tak to máš Zrátané aj Ty ! Nie je Východiska . Toto je Koniec . Pre celú existenciu .. Budeš odmeraný / zmeraný za to -" Kým si a čo si dovolil , a Čo robíš s tým - čo vidíš .." www.desteni.org www.equalmoney.org www.destonians.com

Video Details

Duration: 7 minutes and 50 seconds
Year: 2012
Country: Spain
Language: English
Producer: Marek Šniager,Bernard Poolman
Director: Bernard Poolman
Views: 51
Posted by: mareksniager on Apr 20, 2012

video-interview v súvislosti s otázkou : "ako funguje naša myseľ ?"

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.