Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ľudovít Kaník nechápe že pre nič nerobiacich penzistov, rovnostárstvo je absolútne spravodlivé !

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 24 minutes and 5 seconds
Year: 2011
Country: Slovakia
Language: Slovak
Producer: R.V.
Director: R.V.
Views: 336
Posted by: r.v. on Sep 19, 2011

Je idiotský nezmysel aby sa štát staral o rozdielne - nerovné "dôchodkové zabezpečenie" penzistov - teda nič nerobiacich starých občanov formou poistenia ! Murár dostáva plat murára nie preto že práca murára je zbytočná a nepotrebná ale preto že stať sa murárom nie je tak náročné ako sa stať špičkový raketový inžinier ! Preto rovnostárstvo v plate murára a raketového inžiniera by bolo nespravodlivé. Ale je nezmysel, aby nič nerobiaci - bývali raketoví inžinier sa domáhal vyššej penzii než má nič nerobiaci - bývalí murár ! Preto,lebo nič nerobenie raketového inžiniera je presne tak isto náročné - ako nič nerobenie murára ! - a toto Ľudovít Kaník jednoducho nemôže pochopiť. Pozrite toto video a budete vedieť o čom hovorím !

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.