Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Baile Andrea

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 59 seconds
Country: Andorra
Language: Spanish (Spain)
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Producer: Andrea
Director: Andrea
Views: 18
Posted by: aldaravarelacollazo on Apr 30, 2016

Neste vídeo, observamos a composicíon final dos pasos realizados do chico e da chica.Primeiro, agarramos a parexa, e facemos os pasos indicados no vídeo anterior.Para dar as voltas, no meu caso son a muller, teño que agarrar en diferentes ocasións por unha soa man a miña parexa;aínda que nalgunas, nos xiros dobres, soltamonos as dúas.O home, candoi se da o caso de ter que darlle a volta a muller,ten que levantar a man coa que a fai xirar máis facilmente.O resto do baile, realizamolo coas mans unidas, unha da muller nos hombreiros da parexa, e a outra na man a altura de ditos hombros aproximadamente; no caso do home, unha na cadeira e outra enlazando coa man da rapaza.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.