Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Entrevista amb Mercè Sucarrats

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 25 seconds
Year: 2009
Country: Spain
Language: Catalan
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 105
Posted by: punttic on Jun 25, 2009

El Punt TIC de Sant Bartomeu de Grau ha estat present i ha sigut actor important en diversos esdeveniments que han afectat el municipi, sempre impulsant la Societat de la Informacio i intentant buscar les solucions TIC mes adients. Merce Sucarrats, dinamitzadora del punt, ens explica el seu passat, present i futur.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.