Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

EmbodyingPoiseAndGraceBreathing

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
TƯ THẾ ĐĨNH ĐẠC & UYỂN CHUYỂN THỞ Nhịp điệu thở tạo tư thế đĩnh đạc và dáng vẻ uyển chuyển Bởi lẽ tự nhiên chúng ta không bao giờ sợ hãi khi thở Đó là khi bạn nâng cơ thể của bạn Và tôi nghĩ rằng, khi bạn nâng cơ thể của bạn, bạn mang theo toàn bộ cơ thể của bạn Khi chúng tôi cố gắng phân tích rằng tư thế đĩnh đạc và dáng vẻ uyển chuyển là gì Khi đó sẽ không có sự thư giãn cũng như căng thẳng trong cơ thể của bạn Đó chỉ là những khớp, và cơ di chuyển nhịp nhàng trong cơ thể bạn Và có một sự duyên dáng ở đó Chúng ta sẽ đếm 4 nhịp cho mỗi nhịp thở qua mũi của bạn Và chúng ta bắt đầu “1…2…3…4” thở ra bằng miệng 2…3…4 Chúng tôi biết rằng chúng ta phải thở Và tôi nghĩ rằng khi khởi động và cách mà chúng ta lấy không khí vào trong cơ thể mình chúng ta biết rằng chúng ta có thể thở bình thường hoặc chúng ta thở sâu cho không khí căng tràn vào phổi và lồng ngực của bạn Khi chúng ta thở thật sâu, chúng ta có thể loại bỏ được những căng thẳng trong cơ thể Và từ đó, sẽ có nhiều máu lưu thông trong cơ thể một cách tự nhiên Tôi nghĩ rằng việc có thể hiểu được cách thở là vô cùng quan trọng khi chúng ta tạo ra sự hân hoan để kiểm soát hơi thở và tái tạo năng lượng Chúng ta có những kỹ thuật để giảm nhịp thở vì vậy nếu bạn phải nâng nhiều hành lý hoặc mang nhiều túi vào phòng của khách và bạn hụt hơi Khi hít hơi thật chậm qua mũi và thở ra qua đường miệng thực tế là bạn đã có thể kiểm soát tư thế đĩnh đạc của bạn

Video Details

Duration: 1 minute and 49 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 18
Posted by: nghiemxuanbach1710 on Jun 24, 2015

EmbodyingPoiseAndGraceBreathing

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.