Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Муун Ньон Джин: Генерация на мира и Култура на мира - Глобалния фестивал за мир

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Един ден... една Мечта... една Визия... едно Семейство... под един БОГ Аз ви предизвиквам днес да поемете нова мисия във вашия живот. ела и се присъедини към нас... за да влезнем в едно по-светло бъдеще. за Просперитет на бъдещите генерации с наследство на надежда основана на Културата на Мира. "Ключът за установяването на мира" Говорител на парламента (Филипините), Джозе де Венециа "е Революцията на Сърцето" "Това ще доведе мирът между народите" Мечтата на човечеството без значение от религия, раса, етнична принадлежност или националност. Това трябва да е нашата мечта! - Президент, Хьон Джин Мун Нека заедно да честваме като едно семейство. Теливизионната актриса и певица, Попс Фернандес За Глобалния фестивал за мир, 2007 Това е голяма подкрепа за Световния мир. Ние искаме мир и ще ипълним с мир наиците си. Фестивал за глобален мир Можем да постигнем това само ако се съберем заедно Певец и модел, Джей-Ар

Video Details

Duration: 2 minutes and 38 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Федерацията за глобален мир
Director: Мун Хьон Джин
Views: 1,558
Posted by: hituc on May 15, 2010

"Един Бог... Една мечта... Една визия... Едно световно семейство" Пот този надслов синът на преп. Сан Мьон Мун, Хьон Джин Мун вдъхнови милиони по целия свят чрез Фестивалите за глобален мир.

"Ключът към разрешението на всички проблеми е революцията на сърцето."

"Отвъд религиите, националност, култура и раса... това трябва да бъде нашата мечта." - д-р Хьон Джин Муун, син на Корейския религиозен лидер, преп. Сан Мьон Муун

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.