Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Awakening (Part 1 of 4) (Watch All 4)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Автор на видеото - Douglas Mallette Оригиналната идеја можете да ја најдете тука: http://www.youtube.com/user/TZMSocialEvolution Titulky - silvercoin Prebudenie ս�� ר�� �2� ������ ���� ̰7 ¢�� ӡ�� De wereld van vandaag is gebroken. Obchodný, finačný a politický predstavitelia nás priviedli do zúfalstva. En het selectieve popcultuur-achtige nieuws, dat onze `mainstream-media` overspoelt, heeft niets anders gedaan dan woede en verwarring te verspreiden onder het Amerikaanse volk, en het volk van de wereld. Gelukkig is er een logische oplossing voor de vele problemen die ons heden ten dagen plagen. Maar een van de moeilijkste dingen voor een cultuur om te doen, ale jednou z najťažších vecí pre kultúru národa je spraviť krok späť a uvedomiť si, om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. De oplossing is simpel. Maar niet gemakkelijk. Veranderingen van dit formaat zijn nooit gemakkelijk. Maar ze zijn duidelijk doorheen de geschiedenis. En ze markeren belangrijke punten in de geschiedenis van de mensheid, waar we rezen naar het volgende niveau. En het leven beter maakten voor een grotere groep mensen. Dejiny môžu byť rozložené do vývojových stupňov. Prvý stupeň predstavuje jaskynných a kočovných ľudí, schopných postarať sa len o seba, svojich druhov a svoje deti. Druhý stupeň ukazuje človeka neandertálskeho typu, lovca, zberača schopného zaopatriť svoju skupinu. Tretí stupeň už predstavuje roľníkov schopných sebestačne zaopatriť ich mestečká. Štvrtý stupeň predstavuje človeka v priemyselnej dobe, schopného udržať veľké mestá, národ a iné národy, ktoré to v núdzi zúfale potrebujú. A práve teraz sa nachádzame na prahu piateho vývojového stupňa, človek technologického typu, schopného udržať svet a celú ľudskú populáciu na vysokom životnom štandarde. Ako sa striedali jednotlivé vývojové stupne, bolo potrebné aby sa zmenili i hospodárske systémy, tak aby boli čo najefektívnejšie pre novo-vyvinutú formu. Čo sa musí zmeniť teraz, je hospodársky systém, ktorý bude ovládať vek Technológie. Je potrebné nastaviť správne využívanie zdrojov celej planéty v prospech celého ľudstva... a nie len pre jeho časť. Predtým ako sa pustíme do detailov, začneme tým, že popíšeme problémy, ktorým čelíme, ich príčiny, ako aj dôvody prečo ich máme. Jedine po pochopení našich problémov a príčinách ich vzniku môžme začať vyvíjať riešenie. Máme infláciu, stále zvyšujúce sa dane, významnú nezamestnanosť, politickú korupciu, problémy s energetickou nezávislosťou, finančnú nestabilitu, kriminalitu, znečistené životné prostredie a mnoho viac. Je zrejmé, prečo je svet pod tak veľkým tlakom s o to viac trpiacim obyvateľstvom. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je čas pre ľudstvo povstať a niečo s tým urobiť. Politici a priemyselníci sa opakovane snažili vyriešiť tieto problémy a ani raz sa im to nepodarilo. Najlepšie čo spravili bolo, že problémy zamaskovali alebo len oddialili. Dôvody prečo sa im to nepodarilo, budú vysvetlené v priebehu tohto filmu, ale v krátkosti je to preto, že sa ešte nikto vážne nezaoberal hlavným pôvodom týchto problémov, a že ich spôsobuje zastaralý hospodársky systém sveta. Peňažný systém, konkrétnejšie cenový systém, je východzím faktorom a základným dôvodom, spôsobujúcim problémy, ktorým dnes čelíme. Definícia: Cenový systém je ekonomický systém, ktorý pôsobí na distribúciu tovarov a služieb prostredníctvom ceny určenou stretom ponuky a dopytu a používa akúkoľvek formu peňazí alebo dlhových poukážok. Nepleťte si to s kapitalizmom, voľným trhom alebo iným termínom, ktorý by použil ekonóm. Je tiež potrebné porozumieť, že toto nie je politický spor a nemá absolútne nič spoločné s politickým riadením. Každý štát na tejto planéte, nezáleží na politickej ideológii, nech je to demokracia, monarchia, socializmus, komunizmus, alebo čokoľvek iné, pracuje na tom istom základnom hospodárskom systéme. Všetky používajú tento systém na výmenu tovarov a služieb po celom svete. Toto je jeden z najdôležitejších spojovacích článkov medzi každým a tiež základným dôvodom, kvôli ktorému tieto problémy vidíme pocelom svete. A tu je prečo: Peňažný systém pre svoju činnosť vyžaduje dva kľúčové komponenty: ekonomický nedostatok a rast. V minulosti, pred rokom 1800, boli tieto dve požiadavky dokonale platné po celom svete. To bolo v čase keď sa cestovanie na vzdialenosti väcšie ako 800 km považovalo za nebezpečné, ak nie priamo smrteľné, a premiestňovanie produktov bolo nemenej náročné. Ekonomický nedostatok je v systéme veľmi dôležitý, pretože od neho je odvodená hodnota... cena. Spomeňte si na základy ekonómie: ponuka a dopyt. Čím menšia je ponuka, tým vzácnejší je produkt a tým vyššia je jeho cena. Čím vačšia je ponuka, tým menšia je hodnota a tak i cena je nižšia. Pred rokom 1800 to bola pravda a nedostatok bol považovaný za prirodzený jav, a pretože moderná civilizácia bola ešte mladá a miesta pre ekonomický rast bolo dosť, obidve požiadavky boli splnené. Dnes su však tieto dve podmienky preč a peňažný systém je pod veľkým tlakom vo vážnych ťažkostiach. Len sa pozrite na všetky tie problémy finančného odvetvia, ktoré zničili životy len v posledných niekoľkých rokoch. Tieto problémy je nemožné ignorovať. Nástupom moderných technológií bol nedostatok odstránený a bez nedostatku je jednoducho menej rastu. Dostali sme sa do bodu, kde môžeme vyprodukovať viac tovarov ako spotrebovať, a jediná expanzia ktorá nám ešte ostala sú hviezdy, ��̽����̫��һֱ����Щ��Ļ��������ţ����춼�����ţ� V peňažnom systéme sú peniaze, alebo dlh jeho krvou a preto je potrebné neustále vytvárať dlh nový a súčasne tak potvrdiť dlh existujúci. Takže naši finančný manipulátory vždy nájdu nové cesty, ako ospravedlniť vytváranie ďalších dlhov. Sú zámerne slepý alebo nehorázne obmedzený,ked nevidia hlavné dôvody. Len sa pozrite na to ako hlboko je naša spoločnosť zadĺžená v porovnaní s obdobím pred iba 50 rokmi.

Video Details

Duration: 7 minutes and 31 seconds
Country: Brazil
Language: English
Views: 172
Posted by: zeitgeistbrasil on Mar 1, 2010

Awaken to the world around us, the problems we face, why they exist, and how to truly solve them once and for all. Please rip, share, push and promote this video. Make this viral, and educate the world!

The best follow up video to Awakening would be Future By Design, which is available to watch on this channel as a favorite.

www.thevenusproject.com
www.thezeitgeistmovement.com

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.