Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Cloenda Formació Comunitària 2010

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 8 minutes and 16 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 90
Posted by: punttic on Jul 30, 2010

Vídeo-resum de la jornada de cloenda de la primera edició de la Formació Comunitària, desenvolupada al 2010, amb la participació dels programes Aprendre a aprendre, Xarxa Òmnia, Pla Integral del Poble Gitano i Plans de Desenvolupament Comunitari.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.