Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Protect IP

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 4 minutes and 20 seconds
Country: Macedonia
Language: Macedonian
Views: 195
Posted by: viktorija on Nov 17, 2011

Овозможува слободна и отворена комуникација помеѓу милијарди луѓе и е 'рбет на организирани протести низ светот.
Но, сега се појави нов предлог закон што ќе овозможува право на цензурирање на Интернетот од страна на индустријата за шоу-бизнис.
Се вика Protect-IP (Заштита на Интернет Протокол) и еве како функционира:
Приватните корпорации ја сакаат способноста да исклучуваат неавторизирани веб-страни од каде што луѓето преземаат филмови, тв серии и музика.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.