Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Лозинки: Лесна лозинка - лесна цел

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 24 seconds
Country: Macedonia
Language: Macedonian
Producer: Фондација Метаморфозис и Детски Театарски Центар
Director: Фондација Метаморфозис и Детски Театарски Центар
Views: 65
Posted by: metamorphosis on May 18, 2011

Краток филм на темa: Лозинки, дел од низата едукативни филмчиња поврзани со безбедноста и приватноста на децата на интернет, изработени во рамките на проектот „Полесно до приватност на Интернет" на Фондацијата Метаморфозис.
Изработката на овие филмчиња е во соработка со Детскиот Театарски Центар и претставува продолжување на иницијативата на Фондацијата Метаморфозис за подигање на свеста кај децата, како и обезбедување информации и знаење за нивните права во врска со употребата на интернетот.
Повеќе информации на http://www.bezbednonainternet.org.mk

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.