Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Konferencja 2013 - część 4/4

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 42 minutes and 3 seconds
Year: 2009
Country: Poland
Language: Polish
Producer: Twisty Melon Sp z o.o.
Director: Andrzej Bazgier
Views: 638
Posted by: radoslaw on Nov 25, 2009

Dokumentalny wybór materiałów z konferencji "Rok 2013 - Projektowanie Nowego Świata" ktora odbyła się 25 października 2009 w Warszawie. Więcej szczegółów na www.schodamidonieba.pl Documentary selection of video materials from the conference "Year 2013 - Projecting Of A New World" which took place in Warsaw, 25th of October 2009. More details on www.schodamidonieba.pl

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.