Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Black and Jewish - שחור ויהודי (מתורגם) פרודיה

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
('שחור ויהודי (מתורגם -קרדיט למקס סמית אה הא, אתם יודעים מה זה... שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי אה הא, אתם יודעים מה זה שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי אה הא, אתם יודעים מה זה האף והתחת שלי, שניהם גדולים אה הא, צועקת - תזדיינו שונאים לוקחת אקסטזי בליל הסדר מייצגת את ההורים שלי, כשאתה רואה אותי אתה יודע הכל שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי עושה מה שאני צריכה לעשות, יש לי מגן דוד על השרשרת שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי אבא שחור, אמא יהודייה אוכלת גפילטע פיש בזמן שאני מוזגת "דון ברגע שאגיע לבית כנסת, אני כל כך שולטת אני ראש השנה, תוקעת בשופר סידרתי את השיער שלי, קוראת בתורה אני גנגסטרית, דוקרת את האויבים שלי עם מנורה ואני נוסעת מהר טילים מטיילת להנאתי עם המיניוואן שלי מגיעה ישר מהגטו היי, סבתא שלי מדברת אבל אין משהו שאתה יכול להגיד לה אנחנו עומדים להיפגש עם המוכרת יהלומים היהודיה שלי היא מנסה לסדר אותי, אבל אני שוברת לבבות לפחות הוא נימול, זו התחלה טובה אה הא, אתם יודעים מה זה.. האף והתחת שלי, שניהם גדולים שמה טבסקו, על הפילה סלמון והבייגל שלי אנחנו בפינה, מסובבים סביבונים מייצגת את ההורים שלי, כשאתה רואה אותי אתה יודע הכל שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי אנחנו נרגעות לנו, עשינו את הבת מצווה שלנו בקיי אף סי שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי קיבלת שיחה מהרב: את יודעת מה? יש עסקה מעולה על תרנגולת כשרה לובשת משקפיים ורודות, אבל עדיין אופנתית חגגתי את הבת מצווה שלי שבוע שלם אני שותה שמפניה, ושומרת שבת כל חנוכה, אני עושה את אותם הלביבות ללא ג'וינטים, אבל אני תופסת טיסה יש לי טיול חינם לישראל - זכות מלידה אה הא, אתם יודעים מה זה... האף והתחת שלי, שניהם גדולים אני שותה בקצב, לחיים כלבה לא מבזבזת כסף, אבל את יודעת שאני עשירה מייצגת את ההורים שלי, כשאתה רואה אותי אתה יודע הכל שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי מוזגת קצת מיץ ענבים תירוש לחבר'ה שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי נמנעת מבית משפט כמו שאני אמורה לעשות אבל זה קשה כשיש "על האש" מעולה לידך המיניוואן שלי נראה נגיש זול רצח אבל יכול להכיל הרבה אנשים אתה רוצה להתעסק עם בחורה שמסובבת סביבונים, אופה חלות, מתמסטלת וחוסכת דולרים ? זה כי... ראפ יהודי עשיתי מרק עוף כי ה"פלו" שלי מטורף אם אתה צריך עורך דין, אני יכולה להשיג לך אחד במהירות אה הא, אתם יודעים מה זה... האף והתחת שלי, שניהם גדולים אה הא, צועקת - תזדיינו שונאים שותה "הנסי" בליל הסדר מייצגת את ההורים שלי, כשאתה רואה אותי אתה יודע הכל שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי עושה מה שאני צריכה לעשות, יש לי מגן דוד על ה"גרליז" שלי שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי אה הא, אתם יודעים מה זה האף והתחת שלי, שניהם גדולים שמה טבסקו, על הפילה סלמון והבייגל שלי אנחנו בפינה, מסובבים סביבונים מייצגת את ההורים שלי, כשאתה רואה אותי אתה יודע הכל שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי אנחנו נרגעות לנו, עשינו את הבת מצווה שלנו בקיי אף סי שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי, שחור ויהודי תורגם ע"י מקס סמית

Video Details

Duration: 3 minutes and 43 seconds
Country: Israel
Language: English
License: All rights reserved
Views: 1,070
Posted by: max94941 on Jul 29, 2011

Black and Jewish
מתורגם !!!!!

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.