Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Oliver Sacks: What hallucination reveals about our minds in Estonian

Last Modified By Time Content
liizu 00:00
00:03

Me näeme silmade abil.

liizu 00:03
00:06

Kuid me näeme ka aju abil.

liizu 00:06
00:10

Ning aju abil nägemist nimetatakse sageli kujutlusvõimeks.

liizu 00:10
00:15

Me oleme tuttavad omaenda kujutlusvõime maastikuga,

liizu 00:15
00:19

oma sisemaastikuga. Me oleme sellega elanud terve oma elu.

liizu 00:19
00:23

Kuid on olemas ka hallutsinatsioonid.

liizu 00:23
00:26

Ja hallutsinatsioonid on midagi hoopis teistsugust.

liizu 00:26
00:28

Nad ei paista olevat meie poolt loodud.

liizu 00:28
00:30

Nad ei paista olevat meie kontrolli all.

liizu 00:30
00:32

Nad näivad pärinevat väljastpoolt

liizu 00:32
00:35

ja paistavad jäljendavat tajuelamust.

liizu 00:35
00:39

Niisiis hakkan ma kõnelema hallutsinatsioonidest.

liizu 00:39
00:43

Ning just ühte teatud tüüpi nägemishallutsinatsioonidest,

liizu 00:43
00:48

mida ma oma patsientidel kohtan.

liizu 00:48
00:52

Mõned kuud tagasi helistati mulle

liizu 00:52
00:54

hooldekodust, kus ma töötan.

liizu 00:54
00:59

Mulle öeldi, et üks patsientiest, 90-ndates eluaastates vanaproua,

liizu 00:59
01:01

näeb viirastusi.

liizu 01:01
01:04

Ja nad mõtlesid, et kas ta on hulluks läinud.

liizu 01:04
01:06

Või, kuna ta oli vanem proua,

liizu 01:06
01:09

siis kas tal oli ehk olnud rabandus või kas ta põeb Alzheimeri tõbe.

liizu 01:09
01:14

Ja niisiis palusid nad mul tulla Rosalied,

liizu 01:14
01:16

seda vanaprouat, vaatama.

liizu 01:16
01:18

Ma läksin kohale teda vaatama.

liizu 01:18
01:20

Kohe oli mulle ilmne,

liizu 01:20
01:23

et ta on täiesti terve mõistuse juures

liizu 01:23
01:26

ja selge mõtlemisega ning arukas.

liizu 01:26
01:30

Kuid ta oli väga kohkunud ja segaduses,

liizu 01:30
01:33

kuna oli hakanud nägema viirastusi.

liizu 01:33
01:36

Ja ta rääkis --

liizu 01:36
01:38

õed ei olnud seda mulle maininud --

liizu 01:38
01:40

et ta on pime,

liizu 01:40
01:45

et ta oli juba viis aastat olnud kollatähni tagaandarengu tagajärjel täiesti pime.

liizu 01:45
01:48

Kuid nüüd oli ta viimaste päevade jooksul asju nägema hakanud.

liizu 01:48
01:51

Niisiis küsisin ma: "Missuguseid asju?"

liizu 01:51
01:54

Ja tema vastas: "Idamaistes rõivastes inimesi,

liizu 01:54
01:58

kes on mähitud kangastesse ja kõnnivad treppidest üles ja alla.

liizu 01:58
02:01

Meest, kes pöördub minu suunas ja naeratab.

liizu 02:01
02:05

Aga tal on ühel suupoolel hiiglaslikud hambad.

liizu 02:05
02:07

Ja ka loomi.

liizu 02:07
02:10

Ma näen ühte valget hoonet. Sajab lund, pehmet lund.

liizu 02:10
02:15

Ma näen ühte rakendis hobust, kes lund minema veab.

liizu 02:15
02:19

Siis ühel õhtul see pilt muutub.

liizu 02:19
02:21

Ma näen kasse ja koeri, kes kõnnivad minu poole.

liizu 02:21
02:24

Nad tulevad teatud piirini ja jäävad siis seisma.

liizu 02:24
02:26

Siis muutub pilt uuesti.

liizu 02:26
02:29

Ma näen hulka lapsi. Nad kõnnivad treppidest üles ja alla.

liizu 02:29
02:32

Neil on erksat värvi riided, tumeroosad ja sinised,

liizu 02:32
02:35

nagu idamaised rõivad."

liizu 02:35
02:38

Ta rääkis, et mõnikord võivad talle enne inimeste nägemist

liizu 02:38
02:42

viirastuda põrandal roosad ja sinised ruudud,

liizu 02:42
02:45

mis näivad ulatuvat kuni laeni välja.

liizu 02:45
02:49

Ma küsisin: "Kas see on nagu unenägu?"

liizu 02:49
02:52

Ja tema vastas: "Ei, see ei ole nagu unenägu. See on nagu film."

liizu 02:52
02:55

Ta sõnas: "Seal on värvid. Seal on liikumine.

liizu 02:55
02:59

Aga see on täiesti helitu, nagu tummfilm."

liizu 02:59
03:01

Ja ta rääkis, et see on üks küllaltki igav film.

liizu 03:01
03:04

Ta ütles: "Kõik need idamaistes rõivastes inimesed,

liizu 03:04
03:09

kes kõnnivad üles ja alla, see on väga üksluine, väga piiratud."

liizu 03:09
03:11

(Naer)

liizu 03:11
03:13

Ja tal on olemas huumorimeel.

liizu 03:13
03:15

Ta teadis, et see on hallutsinatsioon.

liizu 03:15
03:17

Kuid ta oli ehmunud. Ta oli elanud 95 aastat

liizu 03:17
03:20

ilma, et oleks kunagi varem hallutsinatsioone kogenud.

liizu 03:20
03:23

Ta ütles, et need hallutsinatsioonid ei ole kuidagi seotud

liizu 03:23
03:27

sellega, mida ta parajasti mõtleb, tunneb või teeb.

liizu 03:27
03:31

Et need näivad tekkivat iseenesest, või kaduvat [iseenesest].

liizu 03:31
03:33

Tal ei olnud nende üle mingit kontrolli.

liizu 03:33
03:35

Ta ütles, et ükski nägu ega koht

liizu 03:35
03:37

nendes hallutsinatsioonides

liizu 03:37
03:39

ei ole talle tuttav.

liizu 03:39
03:41

Ja et mitte ükski nendest inimestest või loomadest,

liizu 03:41
03:45

noh, nad ei tundunud tema kohalolekust teadlikud olevat.

liizu 03:45
03:47

Ja ta ei teadnud, mis toimub.

liizu 03:47
03:49

Ta mõtles, et kas ta hakkab ehk hulluks minema

liizu 03:49
03:51

või aru kaotama.

liizu 03:51
03:53

Noh, ma vaatasin ta põhjalikult üle.

liizu 03:53
03:55

Ta oli üks intelligentne vanaproua.

liizu 03:55
03:59

Täiesti terve mõistuse juures. Tal ei olnud terviseprobleeme.

liizu 03:59
04:03

Ta ei tarvitanud mingeid ravimeid, mis võiksid hallutsinatsioone põhjustada.

liizu 04:03
04:05

Aga ta oli pime.

liizu 04:05
04:07

Ja siis ütlesin ma talle:

liizu 04:07
04:09

"Ma arvan, et tean, mis Teil viga on."

liizu 04:09
04:13

Ma ütlesin: "On olemas üks teatud tüüpi nägemishallutsinatsioon,

liizu 04:13
04:17

mis võib kaasneda halveneva nägemise või pimedusega."

liizu 04:17
04:20

"Seda kirjeldas esmakordselt," ütlesin ma,

liizu 04:20
04:22

"18. sajandil

liizu 04:22
04:25

mees nimega Charles Bonnet.

liizu 04:25
04:28

Ja Teil on Charles Bonnet' sündroom.

liizu 04:28
04:30

Teie ajul ei ole midagi viga. Teie mõistusel ei ole midagi viga.

liizu 04:30
04:33

Teil on Charles Bonnet' sündroom."

liizu 04:33
04:36

Ja see pakkus talle väga suurt kergendust,

liizu 04:36
04:40

et mitte midagi tõsist ei ole lahti,

liizu 04:40
04:43

ning ta tundis ka üsna suurt huvi.

liizu 04:43
04:45

Ta küsis: "Kes see Charles Bonnet on?"

liizu 04:45
04:48

Ta küsis: "Kas tal endal olid ka need?"

liizu 04:48
04:51

Ja ta ütles: "Öelge kõikidele õdedele,

liizu 04:51
04:54

et mul on Charles Bonnet' sündroom."

liizu 04:54
04:56

(Naer)

liizu 04:56
05:00

"Ma ei ole hull. Ma ei ole dementne. Mul on Charles Bonnet' sündroom."

liizu 05:00
05:02

Noh, niisiis ma rääkisin sellest õdedele.

liizu 05:02
05:05

Selline olukord on minu jaoks aga tavapärane.

liizu 05:05
05:07

Ma töötan suuremalt jaolt vanadekodudes.

liizu 05:07
05:09

Ma näen väga palju vanainimesi,

liizu 05:09
05:13

kellel on kuulmispuue või nägemispuue.

liizu 05:13
05:15

Umbes 10 protsendil kuulmispuudega inimestest

liizu 05:15
05:18

esineb muusikalisi hallutsinatsioone.

liizu 05:18
05:21

Ja umbes 10 protsendil nägemispuudega inimestest

liizu 05:21
05:23

esineb nägemishallutsinatsioone.

liizu 05:23
05:25

Selleks ei pea olema täiesti pime,

liizu 05:25
05:27

vaid lihtsalt piisavalt raske nägemispuudega.

liizu 05:27
05:31

Mis puutub selle algsesse kirjeldusse 18. sajandil,

liizu 05:31
05:33

siis Charles Bonnet'l neid ei esinenud.

liizu 05:33
05:36

Tema vanaisal esinesid need hallutsinatsioonid.

liizu 05:36
05:39

Tema vanaisa oli rahukohtunik, vanem meesterahvas.

liizu 05:39
05:42

Tal oli opereeritud katarakti.

liizu 05:42
05:44

Tema nägemine oli üpris halb.

liizu 05:44
05:49

Ja 1759. aastal kirjeldas ta oma lapselapsele

liizu 05:49
05:51

erinevaid asju, mida ta nägi.

liizu 05:51
05:53

Esimene asi, mida ta ütles end nägevat,

liizu 05:53
05:55

oli õhus rippuv taskurätt.

liizu 05:55
05:57

See oli suur sinine taskurätt,

liizu 05:57
05:59

mille peal oli neli oranži ringi.

liizu 05:59
06:02

Ja ta teadis, et see on hallutsinatsioon.

liizu 06:02
06:04

Taskurätid ei ripu niisama õhus.

liizu 06:04
06:08

Ja siis ta nägi ühte suurt ratast õhus rippumas.

liizu 06:08
06:13

Vahel ei olnud ta aga kindel, kas ta näeb hallutsinatsiooni või mitte.

liizu 06:13
06:15

Seda sellepärast, et hallutsinatsioonid sobitusid

liizu 06:15
06:17

nähtu konteksti.

liizu 06:17
06:20

Niisiis ükskord kui tema pojatütred talle külla tulid,

liizu 06:20
06:25

küsis ta: "Ja kes on need kenad noormehed, kes teiega kaasas on?"

liizu 06:25
06:29

Ja nemad vastasid: "Paraku, vanaisa, ei ole siin mingeid kenasid noormehi."

liizu 06:29
06:33

Ja siis need kenad noormehed haihtusid.

liizu 06:33
06:36

Nende hallutsinatsioonide puhul ongi tüüpiline,

liizu 06:36
06:39

et nad võivad tekkida ja kaduda hetkega.

liizu 06:39
06:41

Tavaliselt ei teki ega kao nad järk-järgult.

liizu 06:41
06:44

Nad ilmuvad üsna järsult. Ja muutuvad äkitselt.

liizu 06:44
06:47

Charles Lullin, see vanaisa,

liizu 06:47
06:50

nägi sadu erinevaid inimesi,

liizu 06:50
06:52

kõikvõimalikke erinevaid maastikke.

liizu 06:52
06:56

Kord nägi ta hommikumantlis meest piipu suitsetamas

liizu 06:56
06:59

ning taipas siis, et see on tema ise.

liizu 06:59
07:02

See oli ainus inimene, kelle ta ära tundis.

liizu 07:02
07:06

Kord Pariisi tänavatel jalutades

liizu 07:06
07:09

nägi ta -- need olid päris -- ehitustellinguid.

liizu 07:09
07:12

Kuid kui ta koju jõudis, nägi ta oma töölaual

liizu 07:12
07:16

nende tellingute 15 sentimeetri kõrgust miniatuuri.

liizu 07:16
07:19

Visuaalse tajuelamuse kordumist

liizu 07:19
07:21

nimetatakse vahel palinopsiaks.

liizu 07:21
07:26

See, mis näib tema ja Rosalie

liizu 07:26
07:28

puhul toimuvat --

liizu 07:28
07:30

ja Rosalie küsis: "Mis toimub?" --

liizu 07:30
07:33

ja mina vastasin et sedamööda, kuidas nägemine kaob

liizu 07:33
07:36

ning aju nägemiskeskustesse ei jõua enam infot,

liizu 07:36
07:39

muutuvad need keskused hüperaktiivseks ning erutuvaks.

liizu 07:39
07:41

Ja nad hakkavad iseeneslikult tööle.

liizu 07:41
07:44

Ja siis sa hakkad asju nägema.

liizu 07:44
07:47

Need asjad, mida sa näed, võivad olla tõepoolest väga keerukad.

liizu 07:47
07:51

Ühe minu teise patsiendi puhul,

liizu 07:51
07:53

kes[nagu ka Charles Lullin osaliselt] veel nägi,

liizu 07:53
07:57

võisid need nägemused olla hirmutavad.

liizu 07:57
08:00

Ühel juhul ütles ta end olnud nägevat

liizu 08:00
08:03

restoranis triibulises särgis meest.

liizu 08:03
08:05

Mees pööras ümber. Ja siis

liizu 08:05
08:08

jagunes ta kuueks identseks triibulises särgis meheks,

liizu 08:08
08:11

kes hakkasid tema suunas kõndima.

liizu 08:11
08:14

Ja siis läksid need kuus meest uuesti kokku nagu lõõtspill.

liizu 08:14
08:16

Kord kui ta oli autoroolis,

liizu 08:16
08:18

või täpsemalt oli roolis tema abikaasa,

liizu 08:18
08:20

jagunes tee neljaks.

liizu 08:20
08:24

Ja naine tundis, kuidas ta sõidab ühteaegu mööda nelja teed.

liizu 08:24
08:29

Tema hallutsinatsioonid olid ka väga liikuvad.

liizu 08:29
08:32

Väga paljud neist olid seotud autoga.

liizu 08:32
08:34

Vahel nägi ta ühte teismelist poissi

liizu 08:34
08:37

istumas auto kapotil.

liizu 08:37
08:39

Poiss oli väga visa ja kui auto pööras,

liizu 08:39
08:41

liikus ta üpriski nõtkelt.

liizu 08:41
08:44

Ja kui siis auto seisma jäi,

liizu 08:44
08:47

lendas poiss äkitselt otsejoones üles, 30 meetri kõrgusele õhku,

liizu 08:47
08:50

ning haihtus.

liizu 08:50
08:55

Ühel teisel minu patsiendil esines teistlaadi hallutsinatsioon.

liizu 08:55
08:58

See oli üks naine, kellel ei olnud probleemiks mitte silmad,

liizu 08:58
09:00

vaid aju nägemiskeskused.

liizu 09:00
09:03

Väike kasvaja kuklasagara ajukoores.

liizu 09:03
09:08

Ja kõige enam nägi ta joonisfilme.

liizu 09:08
09:13

Need joonisfilmid olid läbipaistvad

liizu 09:13
09:16

ja katsid sirmina poole tema nägemisväljast.

liizu 09:16
09:22

Ja eriti nägi ta joonisfilme konn Kermitist.

liizu 09:22
09:23

(Naer)

liizu 09:23
09:26

Noh, mina ei vaata Sesame Street'i.

liizu 09:26
09:29

Aga ta rõhutas seda eraldi:

liizu 09:29
09:33

"Miks Kermit?" küsis ta, "Konn Kermit ei tähenda minu jaoks mitte midagi.

liizu 09:33
09:36

Teate, ma mõtlesin freudistlike determinantide peale.

liizu 09:36
09:38

Miks Kermit?

liizu 09:38
09:40

Konn Kermit ei tähenda mulle midagi."

liizu 09:40
09:42

Need joonisfilmid ei häirinud teda väga.

liizu 09:42
09:46

Mis teda aga häiris, oli see, et tal esines väga püsivalt

liizu 09:46
09:49

kujutusi või hallutsinatsioone nägudest

liizu 09:49
09:52

ning, nagu Roseliegi puhul, olid need näod sageli moonutatud,

liizu 09:52
09:56

väga suurte hammaste või väga suurte silmadega.

liizu 09:56
09:59

Ja need hirmutasid teda.

liizu 09:59
10:03

No mis nende inimestega siis lahti oli?

liizu 10:03
10:06

Arstina pean ma püüdma probleemi defineerida

liizu 10:06
10:08

ja inimesi rahustada.

liizu 10:08
10:12

Rahustada neid eriti just selles osas, et nad ei ole hulluks minemas.

liizu 10:12
10:15

Need hallutsinatsioonid esinevad, nagu ma juba ütlesin,

liizu 10:15
10:18

umbes 10 protsendil nägemispuudega inimestest.

liizu 10:18
10:22

Kuid neid teadvustab endale alla ühe protsendi inimestest.

liizu 10:22
10:25

Sest nad kardavad, et neid peetakse hulluks või midagi seesugust.

liizu 10:25
10:27

Ja kui nad hallutsinatsioonidest oma arstile ei räägi,

liizu 10:27
10:30

siis võidakse neile panna vale diagnoos.

liizu 10:30
10:32

Täpsemalt on üldine arvamus selline, et kui sa hakkad

liizu 10:32
10:35

mingeid asju nägema või kuulma, siis oled sa hulluks minemas.

liizu 10:35
10:38

Kuid psühhootilised hallutsinatsioonid on vägagi teistsugused.

liizu 10:38
10:41

Psühhootilised hallutsinatsioonid, kui nad on visuaalsed või helilised,

liizu 10:41
10:43

pöörduvad sinu poole. Nad süüdistavad sind.

liizu 10:43
10:45

Nad võrgutavad sind. Nad alandavad sind.

liizu 10:45
10:48

Nad irvitavad sinu üle.

liizu 10:48
10:50

Sa suhtled nendega.

liizu 10:50
10:53

Charles Bonnet' hallutsinatsioonidega ei kaasne

liizu 10:53
10:56

sellist pöördumist üldse.

liizu 10:56
11:00

On vaid film. Sa näed filmi, mis ei ole sinu endaga kuidagi seotud.

liizu 11:00
11:03

Vähemalt mõeldakse sellest nii.

liizu 11:03
11:07

On olemas ka haruldane nähtus nimega oimusagara epilepsia.

liizu 11:07
11:10

Ja mõnikord kui inimesel see esineb

liizu 11:10
11:12

võib talle tunduda, et ta on rännanud tagasi

liizu 11:12
11:15

mingisse aega ja kohta minevikus.

liizu 11:15
11:17

Seisad ühes teatud teeristis.

liizu 11:17
11:19

Tunned röstitavate kastanite lõhna.

liizu 11:19
11:22

Kuuled liiklushelisid. Kõik meeled on kaasatud.

liizu 11:22
11:24

Ja ootad oma neiut.

liizu 11:24
11:28

Ja on too teisipäevaõhtu 1982. aastal.

liizu 11:28
11:30

Ja kõik oimusagara hallutsinatsioonid

liizu 11:30
11:32

on multisensoorsed hallutsinatsioonid,

liizu 11:32
11:35

mis on täis emotsioone, täis tuttavlikkust,

liizu 11:35
11:37

kindla asukohaga ajas ja ruumis,

liizu 11:37
11:39

sidusad, dramaatilised.

liizu 11:39
11:42

Carles Bonnet' omad on hoopis teistsugused.

liizu 11:42
11:46

Niisiis on Charles Bonnet' hallutsinatsioonidel

liizu 11:46
11:48

mitmeid erinevaid tasandeid

liizu 11:48
11:50

alates geomeetrilistest hallutsinatsioonidest,

liizu 11:50
11:53

roosadest ja sinistest ruutudest, mida too naine nägi,

liizu 11:53
11:57

kuni keerukate hallutsinatsioonideni,

liizu 11:57
12:00

kus esinevad inimesed ning eriti just näod.

liizu 12:00
12:03

Näod, ja mõnikord moondunud näod,

liizu 12:03
12:06

on üks asi, mida nendes hallutsinatsioonides

liizu 12:06
12:08

kõige sagedamini näha võib.

liizu 12:08
12:11

Sageduselt teisel kohal on joonisfilmid.

liizu 12:11
12:14

Niisiis, mis toimub?

liizu 12:14
12:16

Vaimustava arenguna on viimastel aastatel

liizu 12:16
12:20

olnud võimalik läbi viia aju funktsionaalset skaneerimist,

liizu 12:20
12:24

teha fMRI-d inimestele hallutsinatsioonide kogemise ajal.

liizu 12:24
12:28

Ja leida koguni, et

liizu 12:28
12:31

hallutsineerimise ajal aktiveeruvad

liizu 12:31
12:33

aju nägemiskeskuste erinevad osad.

liizu 12:33
12:36

Kui inimene näeb neid lihtsaid geomeetrilisi hallutsinatsioone,

liizu 12:36
12:40

siis on aktiivne visuaalse ajukoore primaarne väli.

liizu 12:40
12:43

See on see osa ajust, mis tegeleb piiride ja mustrite tajumisega.

liizu 12:43
12:47

Visuaalse ajukoore primaarses väljas ei teki kujutluspildid.

liizu 12:47
12:50

Kui tekivad kujutluspildid,

liizu 12:50
12:52

siis on kaasatud visuaalse ajukoore kõrgem väli,

liizu 12:52
12:54

mis asub oimusagaras.

liizu 12:54
12:59

Ja täpsemalt nimetatakse ühte oimusagara piirkonda

liizu 12:59
13:01

oktsipito-temporaalseks kääruks.

liizu 13:01
13:05

Ja on teada, et kui inimesel on oktsipito-temporaalne käär

liizu 13:05
13:09

kahjustada saanud, võib ta kaotada võime nägusid ära tunda.

liizu 13:09
13:13

Kui aga oktsipito-temporaalses käärus esineb tavatut ajutegevust,

liizu 13:13
13:15

võib inimene näha hallutsinatsioone nägudest.

liizu 13:15
13:18

Ja just see mõnedega nendest inimestest toimubki.

liizu 13:18
13:22

Selle kääru eesmises osas paikneb piirkond,

liizu 13:22
13:27

mis vastutab silmade ja hammaste eest.

liizu 13:27
13:30

Ja just see osa käärust on aktiivne siis,

liizu 13:30
13:34

kui inimene näeb hallutsinatsiooni moondunud nägudest.

liizu 13:34
13:36

Üks teine osa ajust

liizu 13:36
13:38

muutub eriti aktiivseks just siis,

liizu 13:38
13:40

kui me vaatame joonisfilme.

liizu 13:40
13:43

See aktiveerub siis, kui me tunneme multifilmi ära,

liizu 13:43
13:47

kui me joonistame karikatuure ning kui me näeme neist hallutsinatsioone.

liizu 13:47
13:50

On väga põnev, et see piirkond nii spetsiifiline on.

liizu 13:50
13:53

Ajus on ka selliseid osi, mis on seotud konkreetselt

liizu 13:53
13:55

hoonete ja maastike

liizu 13:55
13:58

nägemise ja hallutsineerimisega.

liizu 13:58
14:01

1970. aasta paiku avastati, et sellega ei ole seotud mitte ainult teatud ajuosad,

liizu 14:01
14:03

vaid ka teatud tüüpi rakud.

liizu 14:03
14:08

"Näorakud" avastati umbes 1970. aastal.

liizu 14:08
14:10

Ja nüüdseks teame me, et on olemas ka sadu

liizu 14:10
14:12

muid rakuliike,

liizu 14:12
14:14

mis võivad olla väga-väga spetsiifilised.

liizu 14:14
14:16

Niisiis võivad meie ajus olemas olla mitte ainult

liizu 14:16
14:18

"autorakud",

liizu 14:18
14:21

vaid koguni "Aston Martini rakud".

liizu 14:21
14:23

(Naer)

liizu 14:23
14:25

Ma nägin täna hommikul ühte Aston Martinit.

liizu 14:25
14:27

Lihtsalt pidin seda mainima.

liizu 14:27
14:30

Ja nüüd on ta kusagil seal sees.

liizu 14:30
14:33

(Naer)

liizu 14:33
14:37

Aga sellel tasandil, mida nimetatakse inferotemporaalseks ajukooreks,

liizu 14:37
14:40

on olemas ainult visuaalsed kujutised

liizu 14:40
14:43

või kujutluspildid või fragmendid.

liizu 14:43
14:46

Alles kõrgematel tasanditel

liizu 14:46
14:48

astuvad mängu ka teised meeled

liizu 14:48
14:50

ning tekivad seosed mälu ja tunnetega.

liizu 14:50
14:53

Ja Charles Bonnet' sündroomi puhul

liizu 14:53
14:55

jäävad need kõrgemad tasandid kõrvale.

liizu 14:55
14:58

Sündroom puudutab madalama visuaalse ajukoore neid tasandeid,

liizu 14:58
15:00

kus tuhanded ja kümned tuhanded

liizu 15:00
15:03

ja miljonid kujutised

liizu 15:03
15:05

või kujutluspildid, või kujutluspiltide fragmendid

liizu 15:05
15:07

on kindlates rakkudes või väikestes rakugruppides

liizu 15:07
15:11

neuraalselt kodeeritud.

liizu 15:11
15:14

Tavaliselt on kõik need kujutised

liizu 15:14
15:18

tervikliku tajuvoo või kujutluse osaks.

liizu 15:18
15:21

Ja me ei ole neist teadlikud.

liizu 15:21
15:25

Ainult siis kui inimene on nägemispuudega või pime,

liizu 15:25
15:27

katkeb see protsess.

liizu 15:27
15:30

Ja normaalse tajuelamuse asemel

liizu 15:30
15:32

leiab aset kõigi nende nägemisrakkude

liizu 15:32
15:35

kaootiline, tõmblev

liizu 15:35
15:37

stimulatsioon või vallandumine

liizu 15:37
15:39

inferotemporaalses ajukoores.

liizu 15:39
15:42

Niisiis näed sa äkitselt nägu. Või näed äkitselt autot.

liizu 15:42
15:45

Äkitselt see ja äkitselt teine.

liizu 15:45
15:47

Mõistus annab endast parima, et seda kogemust kuidagi korrastada

liizu 15:47
15:50

ja luua selles mingisuguseid seoseid.

liizu 15:50
15:52

Kuid see ei õnnestu väga hästi.

liizu 15:52
15:54

Kui neid hallutsinatsioone esmakordselt kirjeldati,

liizu 15:54
15:58

arvati, et neid on võimalik tõlgendada just nagu unenägusid.

liizu 15:58
16:00

Tegelikult ütlevad aga inimesed:

liizu 16:00
16:03

"Ma ei tunne neid inimesi. Mul ei teki mingeid seoseid."

liizu 16:03
16:06

"Kermit ei tähenda mulle mitte midagi."

liizu 16:06
16:11

Kui mõtleme neist kui unenägudest, ei jõua me mitte kuhugi.

liizu 16:11
16:16

Noh, ma olen enam-vähem ära rääkinud kõik, mida plaanisin.

liizu 16:16
16:19

Ma usun, et tahan lihtsalt teema kokku võtta

liizu 16:19
16:21

ja öelda, et see nähtus on levinud.

liizu 16:21
16:23

Mõelge pimedate inimeste arvule.

liizu 16:23
16:25

Maailmas peab olema sadu tuhandeid pimedaid,

liizu 16:25
16:27

kes näevad neid hallutsinatsioone,

liizu 16:27
16:29

kuid kardavad neist rääkida.

liizu 16:29
16:32

Niisiis tuleb sellele asjale juhtida nii

liizu 16:32
16:38

patsientide, arstide kui ka avalikkuse tähelepanu.

liizu 16:38
16:40

Lõppeks arvan ma, et nad on

liizu 16:40
16:43

lõpmata huvitavad ja väärtuslikud, kuna

liizu 16:43
16:47

annavad meile aimu sellest, kuidas aju töötab.

liizu 16:47
16:50

Charles Bonnet ütles 250 aastat tagasi --

liizu 16:50
16:54

ta arutles kuidas, mõeldes neist hallutsinatsioonidest,

liizu 16:54
16:57

kuidas, nagu ta selle sõnastas, aju masinavärk

liizu 16:57
17:00

saab luua vaimu teatrit.

liizu 17:00
17:03

Nüüd, 250 aastat hiljem, usun ma,

liizu 17:03
17:06

et me hakkame saama aimu sellest kuidas see toimub.

liizu 17:06
17:08

Suur aitäh.

liizu 17:08
17:11

(Aplaus)

liizu 17:11
17:14

Chris Anderson: See oli suurepärane. Tänan Teid väga.

liizu 17:14
17:16

Te räägite neist asjust niivõrd suure mõistmise

liizu 17:16
17:19

ja empaatiaga oma patsientide suhtes.

liizu 17:19
17:24

Kas Te olete ka ise kogenud mõningaid sündroome, millest te kirjutate?

liizu 17:24
17:26

Oliver Sacks: Kartsingi, et Te seda küsite.

liizu 17:26
17:27

(Naer)

liizu 17:27
17:30

Nojah, paljusid neist.

liizu 17:30
17:33

Ja tegelikult on ka mul endal väike nägemispuue.

liizu 17:33
17:36

Ma olen ühest silmast pime ja ei näe ka teisega hirmus hästi.

liizu 17:36
17:40

Ja ma näen geomeetrilisi hallutsinatsioone.

liizu 17:40
17:42

Aga sellega see ka piirdub.

liizu 17:42
17:44

C.A.: Ja need ei häiri teid?

liizu 17:44
17:46

Kuna te mõistate, mis neid põhjustab. Nad ei pane teid muretsema?

liizu 17:46
17:50

O.S.: Noh, nad ei sega mind rohkem kui mu kõrvakohin.

liizu 17:50
17:53

Mida ma eiran.

liizu 17:53
17:55

Aeg-ajalt pakuvad nad mulle huvi.

liizu 17:55
17:58

Ja mul on neist märkmikes mitmeid joonistusi.

liizu 17:58
18:01

Ma olen lasnud ka endale fMRI-d teha,

liizu 18:01
18:04

et näha, kuidas mu visuaalne ajukoor juhtimise üle võtab.

liizu 18:04
18:08

Ja kui ma näen kõiki neid kuusnurki

liizu 18:08
18:10

ja kompleksseid objekte, mida ma samuti näen,

liizu 18:10
18:12

migreeniauradena,

liizu 18:12
18:14

siis mõtlen ma, et kas kõik inimesed näevad sääraseid asju

liizu 18:14
18:17

ja kas sellised asjad nagu koopamaalingud või ornamendid

liizu 18:17
18:20

võivad olla pisut neist tuletatud.

liizu 18:20
18:22

C.A.: See oli äärmiselt vaimustav ettekanne.

liizu 18:22
18:24

Tänan Teid väga, et seda meiega jagasite.

liizu 18:24
18:26

O.S.: Aitäh. Aitäh.

liizu 18:26
18:28

(Aplaus)