Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Skup potpore OG Ivana Gundulića

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 4 minutes and 17 seconds
Country: Croatia
Language: Croatian
Producer: Goran Igaly
Director: Goran Igaly
Views: 90
Posted by: gigaly on Oct 29, 2010

Za Hrvatsku kažu da je "zemlja znanja", a srcu njenog glavnog grada jedna škola je osuđena na zatvaranje. Roditelji i djeca te škole pokušali su se izboriti za produljenje života njihove škole. Hoće li biti jači razum ili privatni interesi trenutnih moćnika - vidjet ćemo. Ovaj video je mali doprinos u toj borbi Davida protiv Golijata

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.