Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

OM SHANTI OM

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
בהתחלה היתה מילה, והמילה היתה עם אלוהים , והמילה היתה אלוהים. הום - הקדושה והמיסטית בעולם סנסקריט לפי המסורת כל דבר כל דבר בא לידי ביטוי מרטט בראשיתי, שסומל על ידי ההום כל חומר וכל בעל חיים כולל כל אחד מאיתנו,כל הוראה רוחנית , כל השפות, כולל סנסקריט ו... וכתבים עתיקים אחרים הום היה ניראה כהיתגשמות הראשונית של האלוהים הום הוא העולם הניצחי של האלוהים הום הוא הצליל של הבריאה והוא תפילה בעצמו הום מופיעה בסנסקריט הוודי כמילה חגיגית לאישור כבוד והסכמה. היוגה סוטראס של מדינת פאטאנג'לי ההום הוא שם עליון לאלוהים ולא יכול להיות לא משמעות אחרת מלבד אלוהים וגם הוא הלך זכירה והמשמעות של שימחה מקודשת, ממוקדת ונאורה הום מייצג את הבן אדם העילאי העבר ההווה והעתיד כולם כלולים בצליל היחידי הזה כל מי שעושה מדיטציה עם ההברה הזו משיג את כל מה שהוא חפץ בו אנו יישויות רוחניות שנהגות על ידי הצליל של הבריאה נולדנו מתוך צלילי האחדות אנו אחד עם כל הבריאה הדרך שאנו רואים את עצמנו יכולה להרחיב את החוש של מי אנחנו. ועוזרת לנו להעריך את עצמנו כיישויות אמיצות במשימה חשובה ללמוד ולצמוח פה בכדור הארץ . לזכור שאנו יישויות רוחניות זהו חלק מהעבודה שלנו פה על כדור הארץ. כל אחד מאיתנו, לעומת זו, נושא בחובו את היכולת לשנות את העולם בדרכים קטנות לעולם טוב יותר או רע יותר. אנחנו אחד עם היקום להיזכר מי אנו מאפשר לנו סבלנות להתמיד כאשר אנו המומים או מתוסכלים . בדרך זו אנו מבינים שההום מסמל את האין סופיות והאלוהות . והיקום כולו נוצרנו מאור ואנרגיה טהורה כל בני האדם הם יצורים של אנרגיה הרוטטת בצדר יפה ויחודי כמו תווים אלוהים בסימפוניה של היקום על פי המסורת כל דבר בא לידי ביטוי מהרטט הראשוני החיים הם מחוז של למידה והחוכמה שאנו רוכשים במשך חיינו הם פרס על קיומנו בית הספר של כדור הארץ מאפשר לנו חינוך של הלב והנשמה אנחנו קיימים וחייבים את גוף האדם כמו שהוא, כדי להיתפתח, הכל נירשם על ידי היקום בבית ספר של כדור הארץ בסופו של דבר , כאשר אנו מסכימים שהצמיחה היא חלק בלתי ניפרד מהחיים , ומטופל על ידי בית הספר של כדור הארץ זהו האחריות שלנו כחלק בלתי ניפרד אנו מכירים שאנחנו חלק מהסיפוניה של הספירות אנחנו יכולים בגלוי ובשימחה להביט בברכה שקבורה בקשיים שאנו מיתמודדים איתם כל יום כפי שאנו חוצים את הכבישים המפותלים שמובילים מהלידה אל המוות, הנסיון הוא המורה המטופל שלנו הרעיון של זרימה של ההום - משקף את העובדה שדברים לא נוקשים וקבועים הזרימה של האנרגיה ביקום לא תמיד לפי הסדר יום של האדם או שלך כמוקד העיקרי אנחנו חייבים להבין שאנו מחוברים באופן הדוק לקצב הגדול, לקול הגדול, של הזרימה האונברסיאלית החוכמה שאנו צוברים תברך אותנו שתבורך!!! הום שנטי הם אנו היהלום שבלב הלוטוס אני מתחנן מחכמת כל בני נאור, בעבר ובעתיד.הלוואי שארבעת עוצמות המוח(אהבה,חמלה,שימחה ואיזון נפשי) יצמחו בלב ובתודעה של כל בני האדם. הלוואי ונדע את האמת , אור נקי של שחרור

Video Details

Duration: 5 minutes and 39 seconds
Country: Israel
Language: English
Genre: None
Views: 118
Posted by: krembo2012 on Mar 24, 2010

WHAT IS OM

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.