Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Coneixem les eines TIC adaptades

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 5 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Views: 56
Posted by: punttic on Oct 14, 2011

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació ofereix un servei de préstec d'equips adaptats per tal d'afavorir l'accés a les TIC per a persones amb discapacitat. Aquest servei s'ofereix a través de l'oficina tècnica de la xarxa Punt TIC. En aquest reportatge coneixem l'experiència de la Fundació Televall, de Ribes de Freser.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.