Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Què és i què el CESICAT?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 12 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 91
Posted by: punttic on May 21, 2010

En la següent entrevista el responsable de ciutadania i administració local de CESICAT, Jordi Batlle, ens expica qué és i què el Centre de Seguretat a Internet de Catalunya.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.