Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

קרן ברג מתנדבים 2012

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
אדם לומד על ידי עשיה כך שאם אתם יושבים בכיתה ולומדים קבלה 1, 2 ו-3 ואתם הולכים הביתה, אין לכם אפשרות, אין לכם דרך לעכל את זה אבל אם אתם יושבים כמנטורים בכיתה, כעת ישנם אנשים שאם אתם לומדים קבלה 1 וכעבור שישה חודשים, או שמונה חודשים במרכז אתם מתחברים איתם, אתם מתחילים ללמד אותם מה שלמדתם ואז זה נעשה קל עבורכם הדבר הראוי לציון הוא, שככל שאתם נותנים מידע לאחרים אתם לומדים בעצמכם אפילו טוב יותר. זה דבר אחד וההתנדבות עצמה, משמעותה שלקחתם משהו שיכול להיות שהוא לא כל כך נוח עבורכם לעשות ואתם מתעלים מעליו, כדי לעזור לאנשים אחרים וזהו צעד חשוב מאוד ברוחניות של כל אחד ידע לא ייצור אדם רוחני ידע הוא כלי אם היו מלמדים אותי כיצד נראים ההרים והיו מראים לי סרטון ואם היו מלמדים אותי כיצד מתחלפות העונות והיו מראים לי סרטון אם מעולם לא הגעתי אל ההר ולא הרחתי את הניחוחות של העשבים ולא צפיתי בציפורים שעפות באוויר זה לעולם לא יהיה אותו הדבר. לעולם לא אז הרעיון של כלים שנלמדים הוא כמו ללמוד להטיס מטוס בזמן שאתם על הקרקע רק כשאתם בתא הטייס ולוקחים שליטה, אתם מבינים את משמעות הטיסה רק כשאתם לוקחים את מה שלמדתם וממירים אותו למעשיות של כיצד אתם חיים וכיצד אתם עובדים עם אנשים, אתם מבינים את עקרונות הרוחניות בראש ובראשונה, מטרת ההתנדבות היא לפני הכל בעבור הצמיחה האישית שלכם וכמובן, המטרה השניה היא להביא אנשים אחרים ולעזור להם בדרך שלהם למשל, אתם יודעים, זה דבר מדהים שכשמישהו מגיע לחג והוא יושב שם בחוץ והוא מבצע הרשמה והוא משוחח עם אנשים אתם אומרים: "וואו, הוא בא לאירוע כדי להינות כדי להיות חלק ממנו, כדי לקבל אנרגיה משלו אבל דבר איתו לאחר שהאירוע הסתיים והוא יאמר לכם כמה יותר הוא קיבל כי היה באפשרותו להשקיע את הזמן הזה וכל דבר שאנו לומדים...אתם יודעים אנחנו אומרים שכאשר אנו הודפים מים לאחור הם חוזרים בחזרה לאותו המפלס אליו הדפנו אותם אחורנית דבר דומה הוא כשמדובר בפעילות הרוחנית שלכם כשאתם באים רק כדי לקחת אתם מקבלים כמות קטנה כשאתם מגיעים גם כדי לקחת, אבל גם לתת בחזרה בו זמנית אתם הופכים לכלי גדול וגבוה יותר וזה מה שקורה כאשר אתם מתנדבים כאשר אתם אומרים לעצמכם: "אני פתוח לאור אני באמת רוצה לקבל את הכמות העצומה הזאת של האנרגיה לעצמי אבל אני גם פתוח לאור, על מנת לדחוף אותו קדימה אתם מקבלים הרבה יותר מתוך מה שאתם עושים זה כמו ההבדל, למשל, בין לשבת עם עצמכם ובין לשבת במקום שבו ישנם הרבה שחולקים אותו סוג של ידע חולקים אותו סוג של אנרגיה ואנרגיה זו הופכת ליותר, כאשר אתם פותחים את עצמכם כאשר מישהו סגור ככלי בתוך עצמו זוהי צורה אחת של קבלה וכאשר ליבו של מישהו פתוח ויש אנשים אחרים במרחב שלו והוא נותן להם להכנס והם גם מאפשרים לעצמם להיות חלק ממנו זה הופך לסוג אחר של שיתוף כאשר האחד הוא אני והשני הוא אנחנו לראות את האדם האחר, לנסות לעזור לו לנסות להזדהות איתו להבין שרוב האנשים, כאשר הם מגיעים בפעם הראשונה, הם עלולים להיות מעט בהלם לראות כל כך הרבה אנשים בחדר ביחד לנסות לתת לו חום ובעיקרון, ללכת ללא אג'נדה כי כאשר אתם ללא אג'נדה, אתם כמו דף פתוח והאור יכול למלא את המקומות הריקים

Video Details

Duration: 5 minutes and 19 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 250
Posted by: mediakabbalah on Jun 5, 2012

קרן ברג מתנדבים 2012

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.