Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Santa Claus Bailout Hearings

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Bản điều trần của Thượng Nghị Viện về việc cứu trợ tài chính cho ông già Noel ...thiệt tình, cái kiểu này đúng là một cách thương lượng rất là ngầu, ông muốn chính phủ Mỹ làm chủ nợ của ông hả Chúng tôi cần giúp đỡ về tài chính, cần khẩn cấp, gần tới lễ Giáng Sinh rồi, nếu không có tiền thì sẽ đơn giản là sẽ không có lễ lạc gì nữa hết Vậy thì cần bao nhiêu ? dạ, cái phần đó mới là khó trả lời .... cái mà làm cho chúng tôi bị khó khăn là những đứa con nít thích đồ chơi về kỹ thuật, mấy người phụ việc chỉ biết làm mấy cái đồ chơi đơn giản bây giờ phải sáng chế ra những cái Ipod và cần khoảng 700 triệu cái tui thiệt tình là không hiểu ông nói cái cái quỉ gì, ông có thể nói thực tế một chút được không ? ông cần bao nhiêu TIỀN để mà sống còn ? lạy Chúa tôi, khổ thật đó ! mày tính tiền nhanh lên! dạ ... da.. hai ...hai ...mươi lăm tỉ ...ạ ... Thưa ngài chủ tịch, dạ ...hai mươi lăm tỉ ông làm thế nào mà tính ra được hai mươi tỉ đô la cần cho cái dzụ này ? uhm ... chúng tôi tính trung bình là một gia đình là 5 món quà rưỡi cho một đứa con trong một gia đình, rồi còn cha mẹ của chúng .. tại sao lại ra được con số 25 tỉ ....mà tại sao không phải là 26 ? dạ ... cá nhân của tui cảm thấy nếu xin 26 tỉ thì kỳ quá cho nên là ...con số 25 ...có vẻ hợp lý hơn ạ ... ông nói với công đoàn cái gì về cái vụ tiền hưu? dạ tui chỉ có lý luận là

Video Details

Duration: 4 minutes and 34 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 89
Posted by: lynnheo on Dec 9, 2010

C-SPAN coverage of Santa Claus asking Congress for a financial bailout of the North Pole - Present Giving Industry. If they dont approve his aid package, Christmas may be ruined

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.