Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

ВЕНЕРА ЗАСТАНА ПРЕД СЛЪНЦЕТО

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Пътищата на Венера 2004 и 2012 Пътят на Венера, 8 юни 2004 Зарево в Телец, 8 юни 2004 Преминаването на Венера пред Слънцето е сред най-редките предсказуеми астрономически явления. Това са събития, случващи се в един век на два пъти в интервал от осем години. Венера се превръща от звезда вечерница в утринна звезда, но не се отдалечава от Слънцето Орбитата на Венера спрямо Земята 6 часа .= 360 мин. = 21 600 сек. Венера обикаля в орбита около Слънцето 1.6 пъти по-бързо от Земята 1.6:1 = Златното сечение Венера обикаля Слънцето 1.3 пъти за 8 години. 1.3:8 = Златното сечение 5 цикъла на Венера за 8 земни години 8:5 = Златното сечение Всяко следващо пресичане на пътищата става през 1.6 години с изместване от 144 градуса Венера - 12 103,7 kм в диаметър, Земята - 12 756,270 kм диаметър На Венера Слънцето изгрява от Запад и залязва на Изток Подреждане пна планетите за транзита Венера стои в центъра на космологията на маите и фигурира в циклите на техния календар.

Video Details

Duration: 4 minutes and 59 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 41
Posted by: temadaily on Jun 7, 2012

Уникално явление за нашия век

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.