Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Mária Bieliková - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 13 minutes and 46 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 93
Posted by: dejna123 on Aug 13, 2010

V roku 2005 sa stala jednou z najmladších profesoriek na Slovensku, a to v odbore programové a informačné systémy. Je výskumníčkou, pedagogičkou a nadšenou fotografkou. Tvrdí, že má dôkazy, prečo by sa informatici mali venovať umeniu a prečo by sa študenti VŠMU mali učiť matematiku. A asi má pravdu, jej študenti vyhrávajú jednu tvorivú súťaž za druhou. Možnosti IT vo vzdelávaní sú úžasné, ale ľudský prístup a prítomnosť "živého" vyučujúceho sú len ťažko nahraditeľné.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.