Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sowa's Videos rss


Bolek obalil komunizm a Mandela FO271 (part 2 of 3, made with Spreaker)

Source: http://www.spreaker.com/user/sowa2/bolek-obalil-komunizm-a-mandela-fo271 Bolek obalil komunizm a Mandela rasizm, tolle et lege! FO271 Stefan Kosiewski 20131207 Zarys Estetyki Chazarow http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/Bolek-obalil-komunizm-a-Mandela-rasizm-tolle-et-lege-FO271-Stefan-Kosiewski-20131207-Zarys-Estetyki-Chazarow 1. Bolek obalił komunizm w tym samym czasie i w taki sam sposób, jak Mandela obalił rasizm, albowiem słowo: apartheid w żargonie używanym obok języka angielskiego na obszarze Republiki Południowej Afryki przez kryptosyjonistów pozostających ze sobą w zmowie i ukrywających solidarnie przed innymi wybraną przez siebie tożsamość subkulturową fałszywych żydów, pochodzących z całego świata a podających się tam za Burów, jak w Grecji i na Dolnym Sląsku udają greka, nad Bosforem robią za Atatürkiem za młodoturków, w Rosji Gorbaczowa, Jelcyna i Putina za nowych ruskich a w Polsce Michnik (z ojca Schechtera) podawał się z Wałęsą i braćmi Kaczyńskimi w Magdalence za białych murzynów; czyt.: poemat Biały Murzyn napisany w latach siedemdziesiątych przez prof. Juliana Kornhausera, slawistę Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolegę filozofa marskistowskiego, żydowskiego poety jak Tuwim, piszącego po polsku Zagajewskiego, promowanego od lat nieskutecznie do Nagrody Nobla kolegi skutecznie promowanej żydówki Rottermund, po mężu Szymborskiej, po latach wcześniejszego pożycia seksualnego na wiaderku ze żydokomunistą i ubowcem Adamem Włodkiem a także w redakcji krakowskiej gazety Zycie Literackie, gdzie robiła wspólnie ze żydokomunistycznym nihilistą, Sławomirem Mrożkiem m.in. za sygnatariuszy petycji do żydokomunistów, podjudzających władze państwowe do zamordowania księdza biskupa Kaczmarka i innych, rzymskokatolickich księży w PRL-u(...)

Sowa's Most Recent Videos

Preview

Bolek obalil komunizm a Mandela FO271 (part 2 of 3, made with Spreaker)

  • Views 2 - 9 days ago
  • Waiting to be captioned
Preview

Bolek obalil komunizm a Mandela FO271 (part 3 of 3, made with Spreaker)

  • Views 1 - 9 days ago
  • Waiting to be captioned
Preview

Powyzej (.) nie podskoczy FO273 (part 1 of 3, made with Spreaker)

  • Views 1 - 9 days ago
  • Waiting to be captioned
Preview

Powyzej (.) nie podskoczy FO273 (part 2 of 3, made with Spreaker)

  • Views 0 - 9 days ago
  • Waiting to be captioned
Preview

Powyzej (.) nie podskoczy FO273 (part 3 of 3, made with Spreaker)

  • Views 0 - 9 days ago
  • Waiting to be captioned