Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. No embrutem el medi ambient, recollim selectivament. Els quatre contenidors, blau, groc, verd i marró, ens recorden pel carrer que recollim selectivament. El verd es queda el vidre, menjar vol el marró, el blau només paper i plàstic vol el groc. Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. No embrutem el medi ambient, recollim selectivament. A la deixalleria res no fa gens destorb, no hi tingueu cap recança, hi podeu anar tots. Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. No embrutem el medi ambient, recollim selectivament. Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. No embrutem el medi ambient, recollim selectivament. No embrutem el medi ambient, recollim selectivament. Recollim selectivament. Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. No embrutem el medi ambient, recollim selectivament. Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. Cada cosa al seu lloc